Kettejev “Načrt za učenje med počitnicami leta 1898”

Dragotin Kette (vir: Digitalna knjižnica Slovenije)
Dragotin Kette (vir: Digitalna knjižnica Slovenije)
Dragotin Kette

Šola je bila Ketteju “deveta skrb” (“Punčke so mi prva skrb, druga denar, tretja vince, četrta jajca, peta lepi romančki in poezije, šesta natura, sedma kvartir, osma cerkev, deveta šola.” Kettejeva pisma Cankarju, Dom in svet 1926, 184): pri svoji nadarjenosti in svojem veselju posebej do nekaterih predmetov je ne le brez težave sam izdeloval, temveč je po izvestju “zadružana” Mihaela Zevnika, župnika v Begunjah, tudi lahko sošolcem spisoval domače slovenske in nemške naloge. Zato pa je mnogo čital in študiral, kar ga je zanimalo. “Študiral ni zaradi svojih verzov in ne zato, da bi se imenitil pred svetom. On je bil izmed tistih redkih ljudi, ki se uče in se trudijo, da bi spoznali resnico…” (Ivan Cankar, Zbrani spisi III. 297.) Kako si je v dijaških letih sam razširjal obzorje, kažejo trije dnevniki, katere je v izvlečku priobčil Aškerc v uvodu k drugi izdaji njegovih Poezij. Da pa je hotel intenzivno porabiti tudi počitnice po maturi pred odhodom k vojakom za tri dolga leta, priča njegov sledeči, na osminki velike pole napisani načrt, ki mi ga je v objavo prepustil Josip Klemenčič, sedmošolec v Novem mestu:

Dragotin Kette
Dragotin Kette

Načrt za učenje med počitnicami.

Snov:

Prešern (kolikor mogoče iz glave) Jenko (kolikor mogoče na pamet). Zvon (več letnikov) Slov. slovstvena zgodovina. Dušeslovje. Modroslovje. Slovenska in slovanska zgodovina. Češka, ruska in poljska slovstvena zgodovina. Učenje ruščine. Lermontov (kolikor mogoče na pamet). Turgenjev (Senilia na pamet) Gogolj (Starasvjetski pamješčiki) Razne slovstvenike. Prevode iz ruščine (kolikor jih imam) prečitati. Goethe. Heine. Drugi nemški slovstveniki. Šenoa (VIII). Druge spise hrvaške. Srpske narodne pesmi (na pamet).

Koliko tega nepopolno ohranjenega (“Snov”!) načrta je pesnik res izvršil, se ne da soditi. Da ga je še razširil in skušal razširiti, vemo iz njegovega pisma Franu Stamcarju dne 16. julija 1898 in njegove prošnje na pismu Otonu Župančiču dne 12. julija 1898: “Apporta nobis libros multos”…

Alojz Turk

Pripravil in uredil: Žiga Cerkvenik

 

VirKettejev »Načrt za učenje med počitnicami leta 1898″, slikovni material, vir: Digitalna knjižnica Slovenije.

 

0 replies on “Kettejev “Načrt za učenje med počitnicami leta 1898””