Kostel, Hodoš in Osilnica “najstarejše” občine v Sloveniji

(foto: Huskyherz via Pixabay)
(foto: Huskyherz via Pixabay)
(foto: Huskyherz via Pixabay)

Po podatkih in ocenah SURS (op. Statistični urad Republike Slovenije) Slovenija šteje 2.062.731 prebivalcev (1. oktober 2014), kar predstavlja približno 0,3 % svetovnega prebivalstva. Na začetku leta 2014 je v Sloveniji živelo 360.106 prebivalcev, starih 65 ali več let. To je predstavljalo 17,5 % prebivalstva Slovenije, Eurostatove projekcije EUROPOP2013 pa predvidevajo, da bo čez 45 let oziroma leta 2060 v Sloveniji živelo 600.000 toliko starih prebivalcev. Takrat bodo osebe, stare 65 ali več let v celotnem prebivalstvu predstavljale skoraj tretjinski delež (29,5 %).

V sodelovanju s SURS smo naredili analizo, v katerih slovenskih občinah živi največji delež starih 65 ali več let. To so Kostel (650 je bilo vseh prebivalcev na dan 1. januarja 2014), Hodoš (362 je bilo vseh prebivalcev na dan 1. januarja 2014) in Osilnica (387 je bilo vseh prebivalcev na dan 1. januarja 2014). Gre za številčno majhne obmejne občine z nizkim, pogosto negativnim naravnim in selitvenim prirastom. Omeniti velja, da se v občini Hodoš nahaja dom za starostnike in je delež starejših prebivalcev prav zaradi tega razloga še višji. Četudi tega doma tam ne bi bilo, bi bilo v občini Hodoš še vedno več kot 20 % prebivalcev starejših od 64 let. V kar 29 občinah od skupaj 211* pa je bil 1. januarja 2014 vsak peti prebivalec starejši od 64 let.

surs prebivalci slovenije

 

* Opomba: Z odločbo Ustavnega sodišča, s katero je bila ustanovljena občina Ankaran, je bilo tudi določeno, da bodo prve volitve v občini Ankaran izvedene ob rednih lokalnih volitvah leta 2014. Po Zakonu o lokalni samoupravi pa se občina konstituira in začne opravljati naloge s prvim dnem proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem so bile izvedene volitve. V tem primeru je to 1. januar 2015. Zato bo tudi Statistični urad RS vse statistične podatke za leto 2014 izkazoval za 211 občin (torej še brez nove občine Ankaran in brez upoštevanja sprememb, ki jih je ustanovitev nove občine povzročila občini Koper). Spremembe v občinski mreži se bodo začele upoštevati v podatkih od 1. januarja 2015 dalje.(vir)

 

0 replies on “Kostel, Hodoš in Osilnica “najstarejše” občine v Sloveniji”