Novi program Obzorje Evropa za spodbujanje mobilnosti raziskovalcev na začetku kariere

Foto: mohammad alizade via Unsplash.

Nov raziskovalni in inovacijski program Evropske komisije Obzorje Evropa za obdobje 2021–2027 obsega tri stebre, ki se osredotočajo na ‘odlično znanost’, ‘globalne izzive in evropsko industrijsko konkurenčnost’ ter ‘inovativno Evropo’. Stebre horizontalno podpira del za širitev sodelovanja in krepitev evropskega raziskovalnega prostora.

Nov program temelji na uspehih predhodnega programa Obzorje 2020, hkrati pa se usmerja tudi na moteče tržne inovacije. Znanost in tehnologija ter raziskave so večinoma predstavljene v prvem stebru, kjer bo Evropski raziskovalni svet (ERC), ki je od leta 2007 financiral že 9.500 projektov, še naprej bistveni del programa. To se nanaša tudi na Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), ki ostajajo v programu kot orodje za spodbujanje mobilnosti raziskovalcev in deljenju najboljših raziskovalnih praks.

Program si prizadeva doseči učinek z ambicioznimi, a izvedljivimi cilji skozi pet misij o podnebnih spremembah, raku, pametnih mestih, zdravih oceanih ter zdravju in hrani. Poleg tega bo program še naprej gradil na partnerstvih z državami EU, zasebnim sektorjem, fundacijami in drugimi deležniki. Poleg tega Evropski svet za inovacije podpira tudi novoustanovljena podjetja. Dodatne informacije o celotni strukturi programa najdete tukaj.

MOŽNOSTI ZA RAZISKOVALCE NA ZAČETKU KARIERE V PROGRAMU OBZORJE EVROPA

Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) se z mobilnostjo ter s podporo odličnim raziskavam in močnemu medsektorskemu sodelovanju osredotoča na razvoj kariere raziskovalcev. Podpira jih v kateri koli fazi njihove kariere in iz katere koli države, s poudarkom na njihovem usposabljanju in razvoju kariere. Idejno sledi predhodnemu programu, so pa pravila za prijavitelje poenostavljena, saj je njegov namen okrepiti sodelovanje tudi z neakademskim sektorjem. Še naprej bo financiranje vključevalo dva ukrepa, ki sta še posebej primerna za raziskovalce na začetku kariere:

  1. Mreže doktorskega študija (angl. Doctoral Networks) podpirajo razvoj doktorskih programov s spodbudami za industrijski in skupni doktorski študij s ciljem povečati privlačnost in odličnost doktorskega izobraževanja v Evropi in širše.

Za doktorske kandidate, ki so ciljna skupina, ponujajo podlago za spodbujanje razvoja raziskovalnih in prenosljivih veščin, povečanja poklicnih možnosti in inovativnega razmišljanja. Velja opozoriti, da vloge za financiranje oddajo uveljavljeni raziskovalci z izkušnjami na področju mentoriranja in jih ni možno posamezno dodeliti mladim raziskovalcem. Ti se lahko prijavijo na prosta delovna mesta znotraj vzpostavljene mreže in se lahko financirajo do 36 mesecev z možnostjo podaljšanja.

  1. Podoktorske štipendije (angl. Postdoctoral Fellowship) pa podpirajo raziskave in kariero podoktorskih kandidatov z nudenjem interdisciplinarnih, medsektorskih in mednarodnih izkušenj s ciljem poklicnega razvoja v zrelo in neodvisno kariero kandidatov.

Ponuja tudi spodbude za ponovni začetek kariere raziskovalcev, ki se vračajo v Evropo, pa tudi za raziskovalce, ki opravljajo raziskave zunaj akademskega sveta. Na voljo sta dve štipendiji: (a) štipendije v Evropi (od 12 do 24 mesecev) in (b) globalne štipendije (od 12 do 24 mesecev zunaj Evrope in dodatnih 12 mesecev po vrnitvi v Evropo). Obstaja tudi možnost podaljšanja.

Evropski raziskovalni svet (ERC) je prvi vseevropski organ za financiranje, ki podpira raziskave s financiranjem najboljših in najbolj ustvarjalnih znanstvenikov na vsakem raziskovalnem področju. Njegov cilj je okrepiti nova in/ali hitro rastoča raziskovalna področja ter jim nato omogočiti, da ostanejo v ospredju naraščajoče znanstvene in tehnološke konkurence. ERC si tudi prizadeva združevati znanost s tehnološkimi inovacijami z zaposlovanjem talentov in spodbujanjem večjih naložb. Shema nepovratnih sredstev zajema raziskovalce v različnih časovnih obdobjih njihove kariere po doktoratu:

Začetne štipendije (ang. Starting Grants) so med njimi še posebej primerne za raziskovalce na začetku kariere. Na voljo so kandidatom od dveh do sedem let po zaključku doktorskega študija in v obdobju petih let financirajo do 1,5 milijona EUR. Dodatne informacije najdete tukaj.

Dodana vrednost sodelovanja raziskovalcev na začetku kariere v programu Obzorje Evropa je predvsem v možnosti za karierno napredovanje. Ti lahko pripeljejo do neodvisnega položaja in tako postanejo dobra odskočna deska za prihodnje financiranje raziskav, vključno s financiranimi iz ERC Consolidator in Advanced Grants. Dodatne informacije in podrobnosti najdete tukaj.

0 replies on “Novi program Obzorje Evropa za spodbujanje mobilnosti raziskovalcev na začetku kariere”