Od neznanih sopotnikov ne sprejemajte bonbonov!

(foto: Flip Schulke via Wikimedia)

NASVETI ŽENSKAM, KI POTUJEJO

1. Ne podajte se nikdar na pot, ne da bi se informirale o razmerah vstopa in bivanja v deželi ali mestu, v katero ste namenjene. Te razmere niso povsod enake.

2. Preskrbite si vse potrebne listine (potni list, vizume itd.), sicer se izpostavite neprilikam, ki imajo težke posledice za vse nadaljne potovanje, posebno pa še, ker lahko zakasnijo vaš prihod v kraj, kjer ste bile prijavljene.

3. Potni list, denar, izpričevala spravite v poseben žep pod obleko. V denarnici obdržite samo za vožnjo potreben drobiž; pazite, da ne boste puščale denarnice v plaščnem ali jopičnem žepu. V kovčeku, katerega izročite železnici, ne puščajte nikdar nikakih vrednot, četudi se kovčeg dobro zaklene.

4. Med potovanjem se ne spuščajte v razgovor z neznanimi osebami, pa naj si bodo že ženske, še manj pa z moškimi. Nikomur ne pripovedujte, kam potujete, predvsem pa ne spreminjajte svojega potnega načrta, če vam neznanec to svetuje.

(foto: Jim Pickerell via Wikimedia)
(foto: Jim Pickerell via Wikimedia)

5. V tujem mestu nikdar ne sprašujte za pot drugih kot izključno samo policijske uslužbence. Vsaka druga oseba bi vas lahko namenoma zapeljala v drugo smer.

6. V hotelu pazite vedno na to, da boste vrata dobro zaklenile s ključem. Nikdar jih ne pozabite zakleniti!

7. Kadar morate zjutraj že zgodaj zapustiti hotel, zahtevajte račun že prejšnji večer, zakaj v zadnjem trenutku ne boste imele več časa, da ga preračunate, niti ne boste mogle zaradi naglice uveljaviti svoje morebitne reklamacije.

8. Od neznanih sopotnikov ne sprejemajte bonbonov ali kakršnekoli hrane ali pijače. Ne sprejemajte in niti ne poduhajte cvetlic, katere bi vam kdo ponujal. Zgodilo se je že, da so na ta način zastrupili ali uspavali mlada dekleta.

(foto: Flip Schulke via Wikimedia)
(foto: Flip Schulke via Wikimedia)

9. V velemestih se dogaja, da se neke osebe poslužujejo vsakovrstnih sredstev, da dobijo zaupanje mladih deklet, in jih na ta način izvabijo v kraje, od koder ne najdejo več izhoda. Zgodilo se je že, da je ženskam postalo naenkrat slabo samo zato, da so vzbudile usmiljenje pri mimoidočih. Pustile so se odvesti na svoje navidezno stanovanje, ki pa je bilo vse kaj drugega. Nikdar in pod nobeno pretvezo ne vstopajte v hišo, katero ne poznate! Ne sledite nobenemu tujcu, nobeni tujki, kamorkoli bi vas hotel peljati. Ne peš, prav posebno pa ne v vozu ali avtomobilu.

10. Upoštevajte, da ura ni v vseh deželah enaka.

Opomba: V slučaju zadrege ali kakršnekoli neprilike se v velikih mestih potnice lahko obračate tudi na konzulat, poslaništvo ali delegacijo svoje domovine.

 

Vir: Slovenec: političen list za slovenski narod (31.01.1933), letnik 61, številka 25. URN:NBN:SI:DOC-8Q2TUQ2A from www.dlib.si.

Screen Shot 2013-03-22 at 11.23.06 AM
(vir: Digitalna knjižnica Slovenije)

 

 

0 replies on “Od neznanih sopotnikov ne sprejemajte bonbonov!”