Pomembni mejniki v boju za pravice žensk na Slovenskem

(Vir: theguardian.co.uk)

Avtorice: Društvo Ženski lobi Slovenije, organizacija, ki si prizadeva za odpravo različnih vrst neenakosti po spolu, za dosledno spoštovanje pravic žensk kot temeljnih človekovih pravic, za sistematično uresničevanje politike enakih možnosti in za uveljavljanje enakosti kot temeljne vrednote.

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN

1871 – ustanovi se državno žensko učiteljišče v Ljubljani

1896 – ustanovljena višja dekliška šola

1897 – prvi slovenski ženski list Slovenka, na univerzo (Filozofsko fakulteto) se lahko vpišejo ženske (1906 doktorira prva Slovenka)

1898 – ustanovljeno Društvo slovenskih učiteljic

1901 – ustanovljeno Splošno žensko društvo v Ljubljani

(vir: Digitalna knjižnica Slovenije)
Agneza Zupan (1852 – 1918), prva predsednica Društva učiteljic (vir: Digitalna knjižnica Slovenije)

1908 – 8. marec stavka tekstilnih delavk v New Yorku, v požaru zgori 129 delavk

1910 – na mednarodni socialistični konferenci sprejeta resolucija o obeležitvi Mednarodnega dneva žensk, 1911 se že praznuje na Slovenskem (Idrija, Ljubljana, Trst)

1924 – ustanovljena Zveza delavskih žena in deklet (ZDŽD), glasilo Ženski list

1926 – ZDŽD zahteva popolno enakopravnost v “socialnem, civilnem in političnem oziru”

1936velika tekstilna stavka na Slovenskem za kolektivno pogodbo tekstilne stroke

Stavka v New Yorku, 1909 (foto via Wikipedia)
Stavka v New Yorku, 1909 (foto via Wikipedia)

1942 – z odlokom IO OF ženske dobile volilno pravico na osvobojenem ozemlju (na kočevskem zboru oktobra 1943 je med poslanci 10,8 % žensk), velja do ustave 1946

1943 – v Dobrniču ustanovljena Slovenska antifašistična ženska zveza AFŽ

1946 – Ustava določa popolno enakopravnost žensk z moškimi na vseh področjih

1974 – ustavno določena pravica o svobodnem odločanju o rojstvu otrok

1977OZN razglasi 8. marec za Mednarodni dan žensk; pri nas uzakonjena pravica do umetne prekinitve nosečnosti na zahtevo ženske, do kontracepcije in umetne oploditve; ženska izgubi pravico do umetne oploditve l. 2000

(Vir: theguardian.co.uk)
(Vir: theguardian.co.uk)

1986 – porodniški dopust se podaljša na eno leto

1989 – delovati začne prvi SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja

1991 – z demonstracijami dosežena ustavna določba o svobodnem odločanju o rojstvih otrok

1992 – delovati začne Urad za žensko politiko pri slovenski vladi, ki je kot Urad za enake možnosti ukinjen 2012

1997/98 – v srednjo policijsko šolo se prvič lahko vpišejo tudi dekleta

 

2004 – dopolnjena ustava: zahteva zakonske ukrepe za zagotovitev enakosti žensk in moških pri kandidiranju na volitvah; sprejet Zakon o enakih možnostih žensk in moških

2008 – sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini

DZLS – Plakat 8 marec

Screen Shot 2014-03-06 at 22.01.19

 

0 replies on “Pomembni mejniki v boju za pravice žensk na Slovenskem”