Prve točke pomoči za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola

Vir: pixabay.com.

»Na začetku sva bila srečna skupaj. Do mene je bil dober; namenjal mi je veliko pozornosti. Všeč mi je bil, ker je bil zelo zaščitniški in skrben. Potem pa so se, korak za korakom, stvari začele spreminjati. Najprej je metal predmete po hiši. Potem me je začel lasati. Tepel in brcal me je. Enkrat me je po pretepu zagrabil za lase ter me vlekel iz kuhinje v kopalnico, kamor me je zaklenil, da me otroci ne bi videli ali slišali. Hčerka je takrat imela sedem let, sin pa le eno leto. Najini sosedje niso »nikoli« videli ali slišali ničesar. Nikoli niso ničesar vprašali.« (Polona)

Podobnih zgodb, kot je Polonina, je veliko. Nasilje pogosto barva življenja ljudi, ki ga doživljajo neposredno ali posredno, s posledicami, ki vplivajo na njihov odnos do samih sebe, na njihove odnose z drugimi ljudmi, na njihovo zdravje, učenje, delo, na njihove želje in pričakovanja glede sedanjosti in prihodnosti. Posledice nasilja vplivajo tudi na širše socialno okolje, na družbo.

O nasilju v družini in nasilju zaradi spola še vedno obstaja veliko zgrešenih predstav.

Ena od njih je, da je nasilje zasebna stvar družine ali odnosa, v katerem se dogaja. S tem je povezana druga pogosta zgrešena predstava: »Če opazimo, slišimo, izvemo za nasilje, je bolje, da se ne vpletemo«. Obe zgrešeni predstavi pripomoreta k temu, da se nasilje nadaljuje, včasih postaja bolj pogosto, bolj intenzivno in lahko tudi življenjsko nevarno.

Za učinkovito odkrivanje in preprečevanje nasilja je zelo pomembno permanentno skrbeti za boljšo informiranost ljudi v zvezi s problematiko nasilja v družini in nasilja zaradi spola ter zagotoviti širše dostopno psihosocialno podporo žrtvam nasilja.

Rezultati spletne ankete o stopnji informiranosti splošne javnosti glede nasilja v družini, ki smo jo v okviru projekta FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola izvedli v letu 2016, so spodbudni. Večina oseb, ki je sodelovala v spletni anketi, je izrazila visoko raven pripravljenosti, da bi v primeru suma nasilja pomagala osebi, ki doživlja nasilje, bodisi v svojem zasebnem življenju ali v službi, lokalni skupnosti. Na drugi strani pa odgovori kažejo na to, da imajo ljudje občutek, da ni na voljo dovolj informacij o oblikah pomoči, ki so na voljo v primerih nasilja. V anonimni anketi je sodelovalo 1019 ljudi iz Slovenije, Hrvaške, Bolgarije in Velike Britanije.

Kljub številnim pomembnim spremembam in sprejetim zakonom in praksam za preprečevanje nasilja v družini in nasilja zaradi spola ter za zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja, številne žrtve še vedno nimajo ustreznih virov in zadostnih podpornih mehanizmov, ki bi jim pomagali tako v postopku prijave nasilja kot tudi zaživeti v varnem okolju brez nasilja.

Ena od možnosti za zagotavljanje širše dostopne psihosocialne podpore žrtvam nasilja so mreže prvih točk pomoči – različnih organizacij v lokalnih skupnostih, ki delujejo kot »varne točke«. Na njih lahko žrtve nasilja dobijo laično psihosocialno podporo. V okviru projekta FIRST smo tovrstne mreže vzpostavili v Sloveniji, Bolgariji, Veliki Britaniji in na Hrvaškem. V slovensko mrežo je trenutno vključenih 32 organizacij.

Za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti sodelujočih v okviru organizacij v mreži prvih točk pomoči, smo razvili e-učni program FIRST. Program je uporabno učno orodje za krepitev zmogljivosti za zagotavljanje širše dostopne psihosocialne podpore za žrtve nasilja. Preko celostno povezanih ključnih vsebin lahko tako laični uporabniki in uporabnice kot strokovnjaki in strokovnjakinje pridobijo uporabne informacije in znanja za razumevanja značilnosti problema, prepoznavanje znakov in posledic nasilja ter nudenje ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja.

Izobraževanje in sodelovanje sta pomembna vira za dvig ravni informiranosti, usposobljenosti in pripravljenosti za nudenje podpore in pomoči žrtvam nasilja – poti za zagotavljanje varnega življenja brez nasilja.

0 replies on “Prve točke pomoči za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola”