Slovenska znanost po angleško

Oddelek za prevajalstvo ljubljanske Filozofske fakultete je v sodelovanju z Zavodom Metina lista začel projekt Slovenska znanost gre v svet. Lotili so se prevajanja sto poljudno znanstvenih besedil slovenskih raziskovalcev v angleški jezik, s čimer želijo slovenskim znanstvenikom in raziskovalnim ustanovam omogočiti večjo mednarodno prepoznavnost, domači in tuji laični javnosti pa razširiti dostop do kakovostnih znanstvenih vsebin v poljudni obliki, razumljivi vsakomur.

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je prve študentke in študente sprejel leta 1997. Danes na dodiplomski stopnji izvajajo program Medjezikovno posredovanje, magistrska programa Prevajanje in Tolmačenje pa sta na evropski ravni med najbolje ocenjenimi in ovrednotenimi. Na podiplomski stopnji z avstrijskimi in s francoskimi partnerji izvajajo še dva skupna magistrska programa ter doktorski program. Oddelek je tudi ustanovni ter redni akademski član evropske zveze društev sodnih tolmačev in prevajalcev EULITA.

Študentke in študenti med študijem dosežejo ustrezno raven osveščenosti, znanj in spretnosti, ki so potrebni za uspešno prevajalsko delo.

Devet uspešnih študentov pri prevajanju iz angleščine utrjuje svoje znanje in se uri v prevajanju strokovnih in poljudnoznanstvenih besedil z različnih področij.

V okviru projekta Slovenka znanost gre v svet bodo do konca julija v angleščino prevedli sto člankov. Poseben poudarek namenjajo terminološkim vprašanjem, po potrebi bodo poskrbeli tudi za uveljavljanje in razvoj ustreznega področno-specifičnega izrazoslovja. Izzivi pri prevajanju besedil iz naravoslovja so namreč drugačni kot pri tistih iz družbenih ved, je povedal njihov mentor izr. prof. dr. David Limon. »Najtežje je ohraniti primeren register,« dodaja.

Veseli ga, da lahko sodelujejo pri projektu medkulturnega sporazumevanja, ki prinaša diseminacijo spoznanj slovenskih znanstvenikov z različnih področij. »To je odlična priložnost za študente, da lahko sodelujejo pri avtentičnem prevajalskem projektu in se naučijo delati v skupini,« pravi predstojnik oddelka dr. Limon, pridobili pa bodo tudi vidno referenco za iskanje zaposlitve.

 

Tina Felicijan (foto: Tilyen Mucik)
Tina Felicijan (foto: Tilyen Mucik)

Avtorica: Tina Felicijan, študentka Novinarskih študij. Vzporedno s študijem novinarstva je doštudirala mednarodne odnose. V domačem Velenju piše za tednik Naš čas, aktivna je na mladinski sceni, kjer skrbi za upovedovanje idej, ukvarja se z raznovrstnim pisanjem in je večkrat kje Naključno Prisotna kot Dežurna Voajerka. Pri projektu ‘Slovenska znanost gre v svet’ piše o sodelujočih in poroča o poteku ter pripravlja video dokumentacijo.

 

0 replies on “Slovenska znanost po angleško”