Tedenske slike: 1. svetovna vojna, Slovenci

(vir: dLib)

Tedenske slike so izhajale samostojno med leti 1914-1918. V prvi številki so zapisali, da bodo “zvest glasnik misli in čustev slovenskega naroda v težkih bojnih časih, ko je odšlo več tisoč slovenskih mož in mladeničev pogumno na bojišče za slovensko domovino, za čast in zmago naše staroslavne Avstrije. Novi tednik bo vseskoz lojalen, patrijotičen, odkritosrčno avstrijsko čuteč list, kar bo dokazoval z besedo in slikami. Novi tednik pa bo tudi stal na braniku za čast naše vere, ki smo jo podedovali od naših pradedov in ki nam prinaša v obupano srce v najhujših trenotkih vselej uteho in moč.”

Slovenci med 1. svetovno vojno.

“Neznatna in neopažena je udeležba našega malega sloven­skega naroda na tej svetovni tragediji. V človeških hekatombah, ki si jih morda nakopiči vojni bog, v žrtvah na imetju in premoženju, ki jih doprinesejo evropski narodi, bo naše ime iz­ginilo, kakor kaplja v morju. Svetovna zgodovina ne bo na­števala, koliko krvi je pretočil slovenski narod, koliko svoje sile je darovalo to malo pleme na oltar domovine. Toda bo morala cenili zvestobo in požrtvovalnost, s katero so je naš mali rod odzval klicu svojega vladarja, udanost, s katero koraka slovensko ljud­stvo ne ozirajoč se na desno ne na levo pod zastave svojega vla­darja. Cesar je poklical svoje narode k orožju, in karkoli so ti narodi tudi prej ugovarjali proti politiki državnikov, vse je v tre­nutku pozabljeno, vse je postalo malenkostno, napram mogočnemu glasu sivolasega starčka na pre­stolu, ki se v prvi nevarnosti zanaša na svoje narode in jih kliče na obrambo.” (vir)

Spodnje fotografije, objavljene v Tedenskih slikah, so bile posnete med leti 1914-1916. Vir: Digitalna knjižnica Slovenije. Zbral in uredil Žiga Cerkvenik.

 

Poglejte še: Tedenske slike: 1. svetovna vojna

0 replies on “Tedenske slike: 1. svetovna vojna, Slovenci”