Volitve v evropski parlament 2019 – pregled medijskega poročanja

Foto: Ryan McGuire via Gratisography.

Na temo volitve, evropski parlament je bilo v obdobju od 25.2. do 27.5. skupno 6.398 objav v slovenskih tiskanih, spletnih in elektronskih medijih (Opomba: Mediji so analizirani po referenčnem seznamu iz Klipingove zbirke objav).

Analiziranih medijev je bilo skupno 270 – sem sodijo vsi mediji, ki so v analiziranem obdobju objavljali na ključno temo volitve v evropski parlament. V primerjavi z vsemi objavami, ki so bile v tem obdobju objavljene v slovenskih medijih to predstavlja 2 % objav.

O evropskih volitvah 2019 so v analiziranem obdobju največkrat poročali spletni mediji (62 % objav), sledili so tiskani (20 % objav), zatem pa radijski (11 %) in televizijski mediji (7 %). Poročanje je pričakovano vrh doseglo v maju, natančneje v času evropskih volitev. Maja so mediji objavili 40 % vseh objav o volitvah v evropski parlament.

AVTORJI IN MEDIJI

Izpostavljeni so tisti avtorji in mediji, ki so v analiziranem obdobju objavili največje število objav na ključne besede »volitve, evropski parlament«.

PREGLED MEDIJSKEGA POROČANJA NA OMEJENEM NABORU MEDIJEV

Analizirani mediji:

 • Tisk: Delo, Dnevnik, Finance, Primorske novice, Večer
 • Splet: 24ur.com, rtvslo.si, siol.net
 • Radio: Radio Slovenija 1 in 2
 • TV: Kanal A, Planet TV, POP TV, TV Slovenija 1

Na omejenem naboru medijev smo skupno zasledili 1.588 objav na temo volitev v evropski parlament. Glede na vse slovenske medije so mediji iz omejenega nabora pripravili 25 % vseh objav o analizirani temi.

O evropskih volitvah so v analiziranem obdobju največkrat poročali tiskani in spletni mediji (32 % objav), sledili so televizijski mediji (20 % objav), zatem pa radijski mediji (16 % objav). Vrh je bil pričakovano v času evropskih volitev v maju, ko so mediji objavili 42 % vseh objav.

AVTORJI IN MEDIJI

Izpostavljeni so tisti avtorji in mediji, ki so v analiziranem obdobju objavili največje število objav na ključne besede »volitve, evropski parlament«.

POJAVNOST POSAMEZNIH KANDIDATOV

Zaradi preobsežnega seznama kandidatov za evropske poslance smo pregled pojavnosti omejili tako, da so v analizi predstavljeni:

 • vsi nosilci strank list
 • pri parlamentarnih strankah tudi drugo uvrščen na listi
 • vsi trenutni evro poslanci
 • predsedniki parlamentarnih strank

Medijsko najbolj izpostavljena je bila evropska poslanka Tanja Fajon. Izpostavimo lahko, da so bili aktualni evroposlanci v medijih izpostavljeni v največjem obsegu. S sivo so v tabelah označeni posamezniki, ki so bili na tokratnih volitvah izvoljeni v evropski parlament.

Pregled števila medijskih objav in primerjava s prejetim številom preferenčnih glasov je pokazala, da so izvoljeni kandidati, ki so bili več v medijih, v povprečju prejeli tudi večje število preferenčnih glasov. Pearsonov koeficient naša 0,79, kar kaže na precejšen pomen števila medijskih objav na končni rezultat oz. verjetnostjo izvolitve.

PARLAMENTARNE STRANKE

SMC

Gregor Perič (nosilec liste)

Skupno se je pojavil v 457 objavah, od tega 156-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 68-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 44 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • plačni sistem, minimalne plače
 • okoljsko problematiko
 • davčno reformo
 • migracije
 • svobodo izražanja
 • evropske volitve

Helena Cvikl (druga na listi)

Skupno se je pojavila v 133 objavah, od tega 36-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. Trikrat je bila v teh objavah citirana, v medijih pa je bila največkrat prisotna kot direktorica VSGT, ki ji je bila podana nezaupnica.

SNS

Zmago Jelinčič Plemeniti (nosilec liste, predsednik stranke)

Skupno se je pojavil v 912 objavah, od tega 259-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 61-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 24 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • migracije in migrante
 • sežigalnice
 • problematiko zaposlovanja
 • zdravstvo
 • poleg tega se je večkrat pojavljal v povezavi s tem, da je kandidat za evroposlanca kljub temu, da ima dosmrtno prepoved vstopa v svet Evrope, mediji so poročali tudi o aferah in predkazenskih postopkih zoper njega, pojavljal se je tudi v povezavi z interpelacijo zoper obrambnega ministra Karla Erjavca

Tomaž Kranjc (drugi na listi)

Skupno se je pojavil v 71 objavah, od tega 28-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 18-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 64 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • migracije
 • ukrepe za povečanje rodnosti na Madžarskem
 • otroške dodatke

LMŠ

Irena Joveva (nosilka liste)

Skupno se je pojavila v 1.067 objavah, od tega 252-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 80-krat je bila v teh objavah citirana, kar predstavlja 32 % njenih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme o katerih je podajala izjave, so se nanašale na:

 • migracije
 • varnostne ukrepe
 • arbitražo s Hrvaško
 • izzid volitev

Klemen Grošelj (drugi na listi)

Skupno se je pojavil v 525 objavah, od tega 134-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 26-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 19 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • plačni sistem
 • okolje in klimatske spremembe
 • migracije – žične ograje
 • varnostni sistem
 • izbor EU komisarja

NSi

Ljudmila Novak (nosilka liste)

Skupno se je pojavila v 1.362 objavah, od tega 385-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 107-krat je bila v teh objavah citirana, kar predstavlja 28 % njenih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajala izjave, so se nanašale na:

 • migracije
 • Slovence v zamejstvu
 • minimalno plačo
 • varnostna vprašanja
 • o delovanju EU
 • plače evroposlancev
 • kritike na račun Marjana Šarca
 • pokojninsko reformo
 • rebalans proračuna

Jožef Hrovat (drugi na listi)

Skupno se je pojavil v 530 objavah, od tega 115-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 25-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 22 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • pritiski politike na šolstvo
 • interpelacijo proti obrambnemu ministru
 • regres
 • arbitražo s Hrvaško

Lojze Peterle (tretji na listi, aktualni evroposlanec)

Skupno se je pojavil v 1.064 objavah, od tega 234-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 56-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 24 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • Orbana
 • njegovo bolezen
 • zavrnitev Marjana Šarca za nagovor evropskih poslancev
 • zamrznitev članstva FIDESZa v EPP
 • direktivo o avtorskih pravicah
 • najstarejšo trto na svetu v Strassbourgu
 • zdravstvo
 • Brexit
 • varno hrano
 • nastop z orglicami
 • klimatske spremembe

SDS

Milan Zver (nosilec liste in aktualni evroposlanec)

Skupno se je pojavil v 1.358 objavah, od tega 283-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 36-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 13 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • migracije
 • odnosi s Hrvaško
 • arbitražo
 • minimalne plače
 • prag revščine
 • imenovanje EU komisarja
 • FIDESZ in Orban

Romana Tomc (druga na listi, aktualna evroposlanka)

Skupno se je pojavila v 1.163 objavah, od tega 225-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 29-krat je bila v teh objavah citirana, kar predstavlja 13 % njenih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajala izjave, so se nanašale na:

 • zavrnitev Marjana Šarca za nagovor evropskih poslancev
 • migracije
 • varnostna vprašanja
 • konkurenčnost
 • pokojnine
 • minimalne plače

Patricija Šulin (tretja na listi, aktualna evroposlanka)

Skupno se je pojavila v 651 objavah, od tega 130-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. Devetkrat je bila v teh objavah citirana, kar predstavlja sedem odstotkov njenih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajala izjave, so se nanašale na:

 • brezposelnost
 • evropska sredstva
 • Brexit
 • korupcija
 • poslanske plače

Franc Bogovič (četrti na listi, aktualni evroposlanec)

Skupno se je pojavil v 1.173 objavah, od tega 257-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 38-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 15 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • zamrznitev članstva FIDESZa v EPP
 • direktivo o avtorskih pravicah
 • varno hrano
 • migracije
 • prisluškovanje Hrvaške
 • pametne vasi
 • zavrnitev Marjana Šarca za nagovor evropskih poslancev
 • kmetijstvo

SD

Tanja Fajon (nosilka liste)

Skupno se je pojavila v 1.541 objavah, od tega 418-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 84-krat je bila v teh objavah citirana, kar predstavlja 20 % njenih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajala izjave, so se nanašale na:

 • zavrnitev Marjana Šarca za nagovor evropskih poslancev
 • podnebne spremembe
 • migracije
 • arbitražo
 • imenovanje EU komisarja
 • pokojnine
 • minimalne plače
 • prisluškovanje Hrvaške
 • sovražni govor
 • varstvo invalidov
 • okoljsko problematiko
 • davke
 • direktivo o avtorskih pravicah
 • vizume za Kosovo

Matjaž Nemec (drugi na listi)

Skupno se je pojavil v 550 objavah, od tega 139-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 44-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 32 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • podnebno pravičnost
 • varno hrano
 • okoljsko problematiko
 • pravično trgovino
 • preimenovanje primorskega praznika
 • prisluškovanje s strani Hrvaške
 • varnostnih vprašanjih
 • odnosih s Hrvaško

Milan Brglez (izvoljeni kandidat)

Skupno se je pojavil v 741 objavah, od tega 187-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 52-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 28 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • Brexit
 • razpad SMC
 • šahovska zveza
 • referendum
 • zdravstvo

LEVICA

Violeta Tomić (nosilka liste)

Skupno se je pojavila v 838 objavah, od tega 244-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 53-krat je bila v teh objavah citirana, kar predstavlja 22 % njenih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajala izjave, so se nanašale na:

 • evropski steber socialnih pravic – invalidi
 • obvezno cepljenje
 • prag revščine
 • arbitraža s Hrvaško
 • Rusija – vrnitev Krima – izjava za Euronews, ki je dvignila veliko prahu
 • izbiro EU komisarja
 • uporabo konoplje za medicinske namene
 • to, v kakšno Evropo verjamejo

Aleksander Sašo Slaček Brlek (drugi na listi)

Skupno se je pojavil v 108 objavah, od tega 30-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. Dvakrat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja sedem odstotkov njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • okoljsko problematiko
 • bančno luknjo

Luka Mesec (predsednik stranke)

Skupno se je pojavil v 979 objavah, od tega 333-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 122-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 37 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • migracije
 • minimalno plačo
 • davke
 • umik slovenske vojske iz Libanona in Malija
 • Slaba banka – sanacija slovenskih bank
 • stanovanjska problematika
 • regres
 • ceste
 • zdravstvo
 • prestavljanje ure
 • kongres stranke Levica
 • sodelovanje s strankami koalicije
 • rebalans proračuna

DESUS

Igor Šoltes (nosilec liste in aktualni evroposlanec)

Skupno se je pojavil v 1.252 objavah, od tega 341-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 70-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 21 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • glifosat
 • direktivo o avtorskih pravicah
 • migracije
 • varnostna vprašanja
 • konkurenčnost
 • varno hrano
 • okoljsko problematiko
 • obvezno cepljenje
 • arbitražo
 • zaposlovanje
 • minimalno plačo
 • prisluškovanje Hrvaške

Damjan Stanonik (drugi na listi)

Skupno se je pojavil v 47 objavah, od tega 12-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. Njegovih izjav v medijih nismo zasledili, pojavljal se je izključno kot kandidat za evroposlanca.

SAB

Angelika Mlinar (nosilka liste)

Skupno se je pojavila v 671 objavah, od tega 219-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 49-krat je bila v teh objavah citirana, kar predstavlja 22 % njenih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajala izjave, so se nanašale na:

 • Brexit
 • sežigalnice
 • okoljske spremembe
 • medgeneracijsko sodelovanje
 • poziv k odpravi nadzora na meji s Slovenijo (Avstrija)
 • migracije – žične ograje
 • stopnja revščine
 • prisluškovanje s strani Hrvaške

Jernej Pavlič (drugi na listi)

Skupno se je pojavil v 156 objavah, od tega 51-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. Osemkrat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 16 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • migracije – žična ograja

NEPARLAMENTARNE STRANKE

ZSi

Andrej Šiško (nosilec liste)

Skupno se je pojavil v 501 objavah, od tega 166-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 25-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 15 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, v katerih se je pojavljal, so se nanašale na:

 • varno hrano
 • Štajersko vardo
 • zaporno kazen
 • razžalitev policista
 • korupcija

DOM

Bernard Brščič (nosilec liste)

Skupno se je pojavil v 554 objavah, od tega 113-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 28-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 25 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • migracije
 • kongres stranke DOM

ZELENI SLOVENIJE

Gorazd Pretnar (nosilec liste)

Skupno se je pojavil v 131 objavah, od tega 47-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 14-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 30 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • varno hrano
 • migracije
 • glifosat
 • zdravje – rak
 • znanost v politiki

DD

Peter Golob (nosilec liste)

Skupno se je pojavil v 193 objavah, od tega 46-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 14-krat je bil v teh objavah citiran, kar predstavlja 30 % njegovih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajal izjave, so se nanašale na:

 • korupcijo
 • beg možganov
 • migracije in varnost
 • vetrolom – sanacija gozdov

POVEŽIMO SE

Urška Zgojznik (nosilka liste)

Skupno se je pojavila v 402 objavah, od tega 88-krat v omejenem naboru medijev, ki smo ga podrobneje analizirali. 18-krat je bila v teh objavah citirana, kar predstavlja 20 % njenih pojavljanj v objavah (omejeni mediji). Teme, o katerih je podajala izjave, so se nanašale na:

 • odpadno embalažo, odpadke – prihodnost planeta
 • migracije
 • varno hrano
 • invalide
 • električno prihodnost
 • minimalno plačo
 • okoljsko politiko
 • podporo Evropskih zelenih

 

Opomba: Avtor analize je Kliping d.o.o.

0 replies on “Volitve v evropski parlament 2019 – pregled medijskega poročanja”