Vsak ima pravico do življenja brez nasilja

Foto: Alexas_Fotos via Pixabay.

Na naslov društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja smo prejeli pismo, v katerem nam je anonimna gospa opisala spolno nasilje, ki ga doživlja na svojem delovnem mestu. Zaradi nasilja doživlja hudo stisko in izgublja upanje, da bo kdaj bolje. Žal nam ni pustila naslova, da bi ji lahko odgovorili.

Ker je po naših izkušnjah in podatkih spolnega nasilja nad ženskami mnogo več kot kaže statistika in ker povzroča zelo hude posledice, povezane s finančno odvisnostjo od službe, seznanjamo tudi druge osebe s tovrstno izkušnjo, kaj lahko naredijo v teh primerih, morda jih tudi opogumimo, da tega ne sprejemajo več kot samoumevno, da ustrezno ukrepajo in se zaščitijo pred njim.

KAJ JE SPOLNO NASILJE

Spolno nasilje je vsako vedenje ali dejanje, ki pomeni poseg v spolno celovitost in je storjeno proti volji žrtve. Storilec zlorabi svojo moč in privilegiran položaj, da preko spolne aktivnosti z žrtvijo zadovolji svojo potrebo po moči in kontroli – spolna zadovoljitev je drugotnega pomena.

Osebe, ki doživljajo spolno nasilje, so v večini primerov ženske in otroci, storilec pa je večinoma moški, ki ga žrtev pozna: prijatelj, sorodnik, partner, sodelavec, sosed, znanec.

Poudarjamo, da za nasilje nikoli ni kriva oseba, ki ga doživlja. Naše telo je samo naše in nihče se nas nima pravice dotikati brez našega dovoljenja ali na način, ki nam ne ustreza!

Dejstvo je, da oseba, ki povzroča nasilje, ne upošteva žrtve – njenih osebnih meja, želja, potreb, čustev, razmišljanja. Nasilje lahko doživi kdorkoli; neodvisno od starosti, izobrazbe, spola, nacionalnosti, vere, socialnega statusa …

Nasilno vedenje je izbira, zato je odgovornost za storjeno nasilje izključno na strani povzročitelja. Žrtev nasilja nima s to izbiro nič, sploh ni pomembno, kako se žrtev obnaša.

Posledice nasilja so kmalu vidne tudi na psihičnem in fizičnem zdravju – žrtve ne zaupajo več vase, zapadejo v depresijo, se umikajo v svoj svet, postanejo vznemirjene, razdražljive in nesamozavestne, doživljajo občutke krivde in sramu, so nenehno prestrašene, razpoloženje jim niha iz ene skrajnosti v drugo, vse pogosteje zbolevajo, imajo prebavne težave in včasih tudi napade panike. Njihov občutek varnosti v svetu je izginil, ves čas morajo biti na preži, da bi se zaščitile in v preživetje vlagajo večino svoje energije, zaradi česar so vedno bolj izčrpane. Zato je pomembno, da proti nasilju čimprej ukrepamo.

KAKO LAHKO UKREPAMO

Zelo pomembno je tudi, da o svojih občutkih spregovorimo, poiščemo pomoč strokovnjaka oz. strokovnjakinje in se tudi pogovorimo z osebno zdravnico oz. zdravnikom, ki nas lahko napoti na ustrezne dodatne oblike pomoči. Pomembno je, da skozi različne oblike pomoči stiske, dvomi in bolečina izgubijo »ostrino«.

(1) Vsaka oseba, ki doživi katerokoli obliko nasilja, poleg strokovne pomoči potrebuje ob sebi osebo (osebe), ki ji lahko zaupa, se pogovori o svojih občutkih, stiskah.

Zaupna oseba je za reševanje situacije velikega pomena. Žrtev nasilja lahko zaupna oseba spremlja na institucije, ji je v oporo, žrtvi nudi pogovor.

(2) Delodajalec je dolžan po Zakonu o delovnih razmerjih (47. člen) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (24. člen) sprejeti Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu v podjetju ali organizaciji ter se po njem ravnati v tovrstnih primerih. V pravilniku je dolžan natančno opredeliti postopek obravnave primera spolnega nadlegovanja in sankcije za povzročitelje, delavcu oz. delavki pa zagotoviti zaupnost in hitrost obravnave ter ga oz. jo zaščititi pred nadaljnjim nadlegovanjem.

(3) Nasilje je priporočljivo prijaviti na policijo, saj je pomembno, da oseba, ki izvaja nasilje, dobi jasno sporočilo, da njeno vedenje ni sprejemljivo, ampak spada med kazniva dejanja. Informacije o ukrepih in oblikah pomoči, ki jih nudi policija, vam posredujejo na policiji – policijski postaji ali policijski upravi. Oseba lahko zaprosi, da se pogovori z žensko – kriminalistko.

Za pogovore o nasilju ali dodatnih informacijah o oblikah pomoči smo dosegljivi na brezplačnem SOS telefonu za ženske in otroke – žrtve nasilja na številki 080 11 55 (delovni čas: delavniki: 12.00 – 22.00; sobote, nedelje in prazniki: 18.00 – 22.00).

Pomembno je, da se nasilje ustavi in da čim bolje poskrbimo zase, za svoje počutje, zdravje.

Vsaka oseba si zasluži spoštljive odnose na vseh področjih.

Vsak ima pravico do življenja brez nasilja!

0 replies on “Vsak ima pravico do življenja brez nasilja”