Vsaka kultura po svoje opredeljuje, kako biti človek

Mnenje, da imajo priseljenci slabše pogoje za kulturno-umetniško izražanje in delovanje od drugih državljanov, da osrednji slovenski mediji ne poročajo o njihovih kulturno-umetniških dejavnosti in je njihov kulturni položaj precej obroben, je vodilo v projekt Razkrite roke in ambicijo, da tu naredimo korak bližje.

Vsaka kultura po svoje opredeljuje, kako biti človek. Človek v sebi in okoli sebe. Z nenehnim ustvarjanjem, vedenjem in delovanjem.

Vsak pomen in vrednota posameznika sta rezultat družbenega razvoja in kulture. Vse skupine ljudi imajo sebi lasten koncept jaza ali osebe, a se ti koncepti zelo razlikujejo: če v evropskih družbah JAZ pojmujemo kot nekaj nedeljivega, integriranega in suverenega, pomeni v mnogih nezahodnih družbah, zlasti muslimanskih, JAZ vsoto vseh posameznikovih družbenih odnosov, kjer je kolektivizem močno izražen.

Projekt Razkrite roke, ki ga soustvarjamo v Društvu UP Jesenice in Zavodu Oloop ter ponosno izvajamo že tretjič, je namenjen ranljivim skupinam ljudi – predvsem priseljenkam in osebam z invalidnostjo – živečih na Jesenicah, z željo, da jih dodatno izobražuje – iz tekstilnega oblikovanja, ustvarjanja video vsebin, trženjskih, prodajnih in socialnih veščin – ter jih na ta način psihosocialno opolnomoči. Nastajajo čudoviti unikatni izdelki, v pravo blagovno znamko Razkrite roke.

Ženske z migrantskim ozadjem in invalidnostjo povezuje delo z rokami, ki razkriva številne zgodbe, deluje terapevtsko in ima čarobno povezovalno moč. Tako imajo ženske končno svoje ime in izklesano samopodobo.

Ime jim je Hasnija, Suada, Edina, Milosava, Krista, Fatima, Džemila, Nasiha, Tatjana, Fikreta … in so se na Jesenice priselile, ko je Slovenija potrebovala roke, noge in možgane. Prišli pa so ljudje.

Razkrite roke ponujajo pogled na kulturne specifike in individualne enkratnosti ter obenem poudarjajo, da svet, ki ga živimo, ni svet izoliranih, zamejenih prostorov in mentalnih ovir, temveč svet medkulturnih srečevanj, izmenjav in globalnih povezovanj. Obenem je to svet prisilnih migracij, beguncev, azilantov, ogroženih manjšinskih skupin in od družbe prezrtih posameznikov.

Njihovo vključevanje ponazarja, da svet le ni tako vesel in radosten, poln uspehov in napredkov, temveč tudi svet žalosti, bolečine, netolerance, nesprejemanja, izkoriščanja in izključevanja.

Zato nam Razkrite roke narekujejo vključevanje posameznic ranljivih družbenih skupin tako, da spregovorijo o sebi in sodelujejo pri izpostavljanju njim pomembnih vprašanj.

Temeljni in dolgoročni cilj tovrstnega delovanja tako ni zgolj informiranje in poučevanje, temveč in predvsem spodbujanje medsebojnega spoštovanja in volje do sobivanja ne le z Našimi, temveč tudi z Drugimi. Tjašo, Jasminko, Alenko in Katjo s Failo, Hasnijo, Fatimo, Suado, Nasiho, Edino …

 

Fotografije: Kristjan Jarni in Tjaša Bavcon.

0 replies on “Vsaka kultura po svoje opredeljuje, kako biti človek”