Zakaj progresivk ni na vodilnih položajih, pa bi morale biti

(foto via Wikipedia)

Drži, da več žensk v politiki in na vodilnih položajih predstavlja neko pozitivno sporočilo deklicam in ženskam, pa tudi dečkom in moškim, da tovrstni poklici niso le domena moških, ampak obeh spolov. Še vedno smo namreč vkleščeni v tradicionalno dihotomno pojmovanje ženske kot primarno matere in gospodinje, po naravi prečustvene in prenežne za politiko, ki je zaradi svojih karakteristik »moška zadeva«. Seveda je sklicevanje na naravo zgolj sredstvo, kako upravičevati in s tem ohranjati obstoječo horizontalno in vertikalno segregacijo med spoloma. »Preambiciozne«, »predominantne« in »preagresivne« ženske lahko hitro pristanejo v procesu odstranjevanja s svojih položajev, ki ga podpira patriarhalna ideologija.

V zadnjih mesecih smo bili priča medijskemu linču Alenke Bratušek. Ta je postala glavna zabava Slovencev. V zabavnih programih, kolumnah, poročilih in vsakdanjih pogovorih so se odkrito ali prikrito delali norca predvsem iz njene angleščine, imidža, domnevne brezpogojne podpore Junckerja, ki naj bi temeljila na podlagi spola (kar nikakor ni bil Junckarjev edini ali poglavitni pogoj, op. a.), ter njene preagresivnosti in preambicioznosti. Razmeroma manj prostora je bilo namenjenega dejanski vsebini. In tukaj je problem. Mediji in ljudstvo se je z Alenko Bratušek ukvarjalo drugače, kot se ukvarja z njenimi moškimi kolegi. Seveda to ne pomeni, da njena politika ni upravičeno kritizirana, vendar pa se zdi, da je zaradi njenega spola smešenje šlo še korak dlje.

Celoten zapis si lahko preberete na TEJ povezavi.

 

Mojca Svetek (foto: osebni arhiv)
Mojca Svetek (foto: osebni arhiv)

Avtorica: Mojca Svetek, magistrska študentka psihologije, predstavnica oddelka v Študentski organizaciji, članica več progresivnih študentskih in feminističnih skupin ter koordinatorka delovnega odbora za feminizem v študentski Iskri. Ukvarja se s socialno psihologijo spola, feministično teorijo, naturalizacijo in (re)produkcijo hierarhije med spoloma ter učinki socialno-ekonomskega položaja na življenjske izide.  

 

Mojca Svetek na Metini listi:

Z uničevanjem socialne države je ogrožena enakost med spoloma

 

0 replies on “Zakaj progresivk ni na vodilnih položajih, pa bi morale biti”