Znanje o GSO je treba pridobivati in širiti

Na Biotehniški fakulteti smo člani Društva študentov mikrobiologije Slovenije konec septembra organizirali tretjo Mikrobiološko poletno šolo na temo gensko spremenjenih organizmov. Udeležilo se je je več kot 200 študentov, znanstvenikov, profesorjev in drugih strokovnjakov iz različnih področij, ki so povezana z gensko spremenjenimi organizmi. Na štiridnevnem dogodku smo razpravljali o gensko spremenjenih mikroorganizmih, živalih in rastlinah, na vzporednih laboratorijskih vajah pa so se udeleženci seznanili z uporabo GSO v praksi. Zaključili smo z okroglo mizo, na kateri smo izmenjali mnenja o vsem, kar smo se prej učili na strokovnih predavanjih.

Česar pred začetkom Poletne šole nismo pričakovali, so bili grobi napadi s strani gorečih nasprotnikov GSO.

A gremo po vrsti. O temi poletne šole smo začeli razmišljati že leto prej. Ugotovili smo namreč, in podobnega mnenja so bili tudi sošolci in prijatelji s fakultete, da o tematiki gensko spremenjenih organizmov vemo premalo, da bi si ustvarili konstruktivno mnenje. Od tu želja, da si pridobimo dodatno znanje. Profesorji so idejo podprli, navdušeni, da smo se študenti samoiniciativno lotili organizacije dogodka s tako pomembno tematiko.

gso

Predem smo se lotili oblikovanja programa, nas je zanimalo kakšna je informiranost splošne javnosti o gensko spremenjenih organizmih. Naredili smo anketo, v katero je bilo vključenih 500 anketirancev. Prišli smo do zanimivih zaključkov: večina anketirancev pozna kratico GSO, zelo slabo pa so informirani o tem, kaj je gensko spremenjen organizem, katere organizme lahko gensko spreminjamo, kaj je genska tehnologija, za kaj vse lahko uporabljamo GSO … Prav to pa je ključno za oblikovanje mnenja. Na osnovi spoznanj, pridobljenih z anketo, smo oblikovali obsežen štiridnevni program, pri katerem je sodelovalo več kot 20 strokovnjakov z različnih področij, povezanih z GSO.

gso6gso3Prvi dan smo govorili o gensko spremenjenih mikroorganizmih, brez katerih življenje ljudi, kot ga poznamo danes, ne bi bilo takšno, kot je, saj nas gensko spremenjeni mikroorganizmi spremljajo praktično na vsakem koraku. Seznanili smo se z zgodovino in splošno predstavitvijo GSO, zakonodajo s področja GSO in različnimi aplikacijami – prehranski aditivi, nova zdravila v farmaciji, uporaba pri preučevanju interakcij proteinov, gensko spremenjene kvasovke.

Drugi dan smo se pogovarjali o gensko spremenjenih živalih, pri katerih se genska tehnologija najmanj uporablja, saj je inženiring živali počasnejši, dolgotrajnejši in cenovno neugoden. Dotaknili smo se tudi problematike razvoja tehnik genetskega spreminjanja živali ter zaskrbljenosti glede nepredvidljivih vplivov na ekosisteme, izvedeli smo tudi več o gensko spremenjenih vinskih mušicah …

Tretji dan so bile na programu gensko spremenjene rastline, pomembno področje znanosti ter s tem del našega vsakdana. Gensko spremenjene rastline vzbujajo številne pomisleke glede njihove pridelave in uživanja, zato je izobraževanje na tem področju bistvenega pomena. Na predavanjih smo lahko slišali več o različnih tehnikah vnosa genov v rastlinske celice, predstavili primer vzgoje gensko spremenjene rastline v Sloveniji in zakonodajo s področja dela in sproščanja gensko spremenjenih rastlin v okolje.

Četrti, zadnji dan poletne šole pa smo predstavili moralne in etične vidike genetskega spreminjanja organizmov ter prednosti in slabosti njihove uporabe. Dotaknili smo se tudi področja genetskega zdravljenja in pravic potrošnikov. Celoten projekt smo zaključili z okroglo mizo, na kateri smo diskutirali o najbolj aktualnih temah s področja GSO.

Študenti so v okviru praktičnega dela nadgradili svoje znanje o GSO na nivoju bakterij. Pri laboratorijskih vajah so uporabljali genetsko spremenjene seve bakterije Bacillus subtilis. Vaje so bile razdeljene v tri sklope, kjer so spoznali manipulacijo bakterijskih sevov, pripravo mutant, uporabo različnih laboratorijskih tehnik (fluorimetrija, epifluorecsentna mikroskopija …) ter interakcije med rastlino in bakterijo.

gso1

In zdaj k opoziciji. Pri pripravi poletne šole smo naleteli na težave s strani tistih, ki ostro nasprotujejo GSO. Očitali so nam sodelovanje s korporacijami, ki se ukvarjajo z GSO, reklamiranje GSO, nestrokovnost, podkupljivost … Naša poletna šola ni bila namenjena opredeljevanju za ali proti GSO, namenjena je bila dodatnemu izobraževanju na področju GSO, ki pa temelji izključno na znanstvenih in strokovnih dognanjih, ne pa na osnovi političnih ali osebnih prepričanj posameznikov.

Mikrobiološka poletna šola – GSO je bil projekt, ki smo ga študenti organizirali samoiniciativno, prostovoljno, z minimalnimi razpoložljivimi sredstvi, ki smo jih pridobili na razpisih ali sponzorsko. Udeležba na projektu je bila brezplačna in odprta za širšo javnost. Pri projektu ni nihče prejel honorarja. Organizatorji smo zelo veseli, da se je projekta udeležilo tolikšno število znanja željnih udeležencev. Predavanj so se udeležili študenti mikrobiologije, biotehnologije, živilstva in prehrane, biologije, agronomije, medicine, elektrotehnike, pedagoške fakultete, fakultete za farmacijo … Cilj mikrobiološke poletne šole – GSO je bil širjenje kulturnega in demokratičnega diskurza na področju GSO.

Organizatorji poletne šole (Martina Štampar, Tanja Tesovnik, Urša Brenčič, Gašper Grubelnik).
Organizatorji poletne šole (Martina Štampar, Tanja Tesovnik, Urša Brenčič, Gašper Grubelnik).

Vroče debate v javnosti, predvsem pa številna nasprotovanja večinoma temeljijo na neznanju – torej je znanje treba pridobivati in širiti, da si ljudje o tem lahko izoblikujejo lastno, s podatki utemeljeno mnenje. Vsakdo ima lahko o GSO lastno mnenje, nima pa pravice do lastnih dejstev. In nima pravice svojega mnenja nesramno in agresivno vsiljevati drugim.

 

Avtorji: Martina Štampar, Gašper Grubelnik, Urša Brenčič in Tanja Tesovnik, organizatorji Mikrobiološke poletne šole.

 

Opomba: vse fotografije Mikrobiološka poletna šola.

Značke
,
0 replies on “Znanje o GSO je treba pridobivati in širiti”