Znanost sreča parlament

Foto: Julia Sabiniarz via Unsplash.
[DOGODEK] Vlaganje v znanost je pomembno za razvoj in gospodarsko rast države. Kaj narediti, da bi besedam sledila dejanja? Ob 25-obletnici Državnega zbora prvič tudi v Sloveniji Znanost sreča parlament. Glavna tema razprave pa bo prav pomen vlaganja v znanost in krepitev dialoga med znanostjo in odločevalci.

Pogovor med tujimi strokovnjaki in predstavniki države predvideva osvetliti dve aktualni temi, povezani z znanostjo in gospodarstvom ter družbo kot celoto:

– kakšni so učinki vlaganj v raziskave in razvoj na gospodarstvo in širšo družbo ter

– katere spremembe potrebujemo, da bi v prihodnje na podlagi učinka raziskav in inovacij dosegali višjo rast.

Slovenija je februarja 2017 sklenila sporazum o sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije (JRC), ki je skupaj z MIZŠ in Državnim zborom RS med organizatorji dogodka Znanost sreča parlament.

Gre za pobudo Skupnega raziskovalnega središča, znanstvene službe Evropske komisije, ki se ji prvič pridružuje tudi Slovenija.

Skupaj z evropskim parlamentom ozaveščajo in spodbujajo tesnejše sodelovanje med znanstveniki, strokovnjaki in snovalci politik. O pomenu znanosti bodo razpravljali tudi na četrtkovi seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

Pred časom smo na Metini listi posneli podkast na temo popularizacije znanosti, vabljeni in vabljene tudi k poslušanju epizode:

0 replies on “Znanost sreča parlament”