Če me zapustiš, boš videl, kako so dnevi prazni brez mene :)