Med družino in kariero

Mojca Kleva (foto: osebni arhiv)
Mojca Kleva (foto: osebni arhiv)
Mojca Kleva Kekuš, evropska poslanka (foto: osebni arhiv)

Avtorica: Mojca Kleva Kekuš, Koprčanka, evropska poslanka, po duši antropologinja, ki svet raziskuje s svojim mahrbtnikom. Živi med Slovenijo in Brusljem. Kot velika zagovornica enakopravnosti se trudi za odpravo globoko zakoreninjenih stereotipov v družbi, politiki, gospodarstvu … Na Twitterju jo najdete pod @mojcakleva.

V zadnjem letu ugotavljam, da se s problemom usklajevanja družinskega in poklicnega življenja v današnjem času spopada velika večina žensk, a se kot družba s tem zelo malo ukvarjamo. Tempo življenja je enostavno prehiter, da bi si lahko vzele veliko časa za družino in hkrati bile učinkovite v službi. Večkrat v pogovoru s prijateljicami ugotavljam, da živimo v nekakšnem času konstantnega občutka krivde, ker nobene stvari ne naredimo dovolj dobro zaradi pomanjkanja časa. V zadnjih desetletjih je namreč zaradi gospodarskih, socialnih in demografskih trendov prišlo do velikih ovir pri iskanju pravega ravnovesja, predvsem, ker je velika večina mater in žena zaposlenih. Čeprav se ženske trudimo, je kriza v zadnjih petih letih pustila posledice. Danes je stopnja zaposlenosti žensk za dobrih 10% nižja kot pri moških, prav tako pa je kar 30% žensk zaposlenih za skrajšan delovni čas. Hkrati so se povečale tudi razlike v plačah med moškimi in ženskami. Prebivalke Evropske unije v povprečju zaslužijo 17% manj kot moški za enako opravljeno delo. K tej situaciji so zagotovo pripomogle tudi stereotipne ideje o vlogah žensk in moških, ki ženskam še vedno nalagajo skrb za otroke in starejše.

Menim, da je za odpravo problema usklajevanja družinskega in poklicnega življenja v prvi vrsti pomembno, da se ženskam sploh omogoči vstop na trg dela. Na trg dela, ki upošteva načelo usklajevanja obeh svetov. Gre namreč za pomemben način doseganja enakosti v družbi, ki je temeljna vrednota Evropske unije. Poleg tega so ženske, ki imajo na voljo fleksibilen delovni čas, ki jim dopušča združevanje obveznosti v in izven službe, ponavadi bolj motivirane za delo ter veliko bolj produktivne. To seveda pripomore k poslovni uspešnosti podjetij kot tudi h gospodarski situaciji v državah.

V Sloveniji, kot tudi v preostalih državah članicah, je eden izmed glavnih problemov pomanjkanje kvalitetnega in ugodnega varstva za otroke in starejše. Seveda je to tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj nekatere ženske raje ostanejo doma, kot da varstvenim ustanovam plačajo malo premoženje. Tu se začne začarani krog, saj brezposelnost negativno vpliva na nadaljevanje kariere. S tem si ženska zmanjša možnosti za nadaljnje izpopolnjevanje in usposabljanje kot tudi za prejemanje dostojne pokojnine kasneje v življenju. Po zadnjih podatkih znaša razlika v pokojninah med ženskami in moškimi kar 39%. Ženske pač živimo dlje, smo pa zato v starejših letih izpostavljene revščini veliko bolj kot moški, ravno zaradi teh razlik v celem obdobju aktivne zaposlitve. In tega se malo kdo zaveda.

Problem usklajevanja dveh svetov – družine in kariere vpliva na veliko vidikov našega življenja in se ga niti sama nisem zavedala pred dogodivščino, ki sem jo začela – materinstvom. Menim, da bi se morali bolj ukvarjati s tem problemom, tako v politiki kot v vsakdanjem življenju, saj bi to pripomoglo k večji enakopravnosti.

 

One reply on “Med družino in kariero”
  1. says: Lenka Puh

    Malo v oporo in pozitivno smerjo biti mati s osebno kariero. Če je človek sposoben delati brez cilja, da mora biti vedno perfekten je biti mati najboljše polnjenje baterij in pridobivanje veščin, ki ga ne da nobeno sproščanje ali izobraževanje. To lahko sedaj, ko sta moja dva fanta že kar odrasla s gotovostjo trdim in imam tudi čisto znanstvene dokaze. 🙂 Otroci staršev, še posebej mam, ki so aktivne na vseh področjih in osebno zrele so namreč dosti bolj samostojni, samozavestni kar seveda prispeva k temu, da tudi ko odrastejo vračajo vse, kar so prejeli. In prepričana sem, da je to dosti več vredno, kot kateri koli podatek o plači ali višini pokojnine. Treba se je zavedati, da lepo starost doživi tisti, ki ima potomce, ki so radi v njegovi družbi. Takemu tudi nič ne manjka. Tako materialno, kot glede vključenosti. Lep pozdrav in veliko užitkov v družinskih dogodivščinah, ki so edinstvene…

Komentiranje je zaprto.