Meta PHoDcast 101: Peter Kočman, inženir tehniške varnosti

Peter Kočman (foto: osebni arhiv)

S Petrom Kočmanom o vplivih klimatskih sprememb na gozdne požare.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Peter Kočman je študent magistrskega študija tehnične varnosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani. 16. septembra 2019 je na Znanstvenem Slamu, ki ga organizira Znanost na Cesti, predstavljal rezultate svoje diplomske naloge z naslovom Vpliv klimatskih sprememb na požarno varnost gozdov, pri kateri ga je mentoriral izr. prof. dr. Simon Schnabl.

Peter je s svojo diplomsko nalogo želel na podlagi praktičnega primera nevarnosti, ki jo povzročajo gozdni požari, opozoriti na marsikatero tveganje, ki se bo povečevalo skupaj z klimatskimi spremembami in ostalimi izzivi, ki v prihodnosti čakajo človeštvo.

Pri raziskovanju je uporabljal program Behave Plus, v katerega je vnesel parametre stanja podnebja v prihodnjih letih, kakršnega predvidevajo trenutni podnebni modeli. Rezultati niso vzpodbudni, saj kažejo na izrazito povečanje tveganja gozdnih požarov v naslednjih 20 letih.

Največje tveganje za gozdni požar je ob vročih dnevih, kadar temperature presežejo 30°C.

Za zmanjševanje nevarnosti in možnosti širitve gozdnih požarov izpostavlja ukrepe, kot so preventivni poseki in smotrno načrtovanje cest skozi gozdna območja, ki bi razbila gozd na posamezna območja in tako zmanjšala možnost širjenja že nastalih požarov.

Od predsednika vlade, bi si želel, da bi naredil več za promocijo znanosti ter zanjo namenil večji odstotek bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije.

Svojim kolegom priporoča, da se ukvarjajo s športom in si najdejo način organiziranja svojega življenja, ki jim ustreza in se ga držijo.

Priporočil bi nam knjigo o osebnostni rasti z naslovom Menih, ki je prodal svojega ferarrija, avtorja Robina Sharme.

Od projektov, ki se ukvarjajo z osveščanjem o klimatskih spremembah, izpostavlja 4Ocean, ter nevladno organizacijo Greenpeace.
V primeru, da ne bi bilo omejitev glede izbire gosta za večerjo, bi izbral fizika Michia Kaku, ki je predavatelj in pisec priljubljenih poljudnoznanstvenih knjig.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 101: Peter Kočman, inženir tehniške varnosti”