Meta PHoDcast 106: Andrej Srakar, ekonomist

Andrej Srakar (foto: osebni arhiv)

Z Andrejem Srakarjem o ekonomiji, matematiki in I/O analizi.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

 

Andrej Srakar se je po uspehu na matematičnih tekmovanjih v srednji šoli napotil na študij kulturologije na prvi stopnji ter kasneje managementa na drugi stopnji in ekonomije na prvem doktoratu. Sedaj dela na Inštitutu za ekonomska raziskovanja in študira za svoj drugi doktorat pri mentorju prof. dr. Miroslav Verbiču z delovnim naslovom “Simbolna input-output analiza”. Andrej hkrati tudi predava in je habilitiran kot docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Andrej se je odločil za še en doktorat, ker je začutil (po končani Fullbright izmenjavi v Ameriki), da se v Ljubljani začenja pogrezati v povprečje, pa tudi, kot pravi sam, je pogrešal matematiko.

Input/output analiza (I/O analiza) je najbolj preprost makroekonomski model splošnega ravnovesja,  kjer se v tabelo zapišejo finančno ovrednotene transakcije oz. izmenjave med sektorji gospodarstva. I/O analiza se velikokrat uporabi za izračun različnih vrst multiplikatorjev oz. kako se učinek neke investicije razlije po gospodarstvu. Primere osnovne I/O analize ponudbe in porabe ter simetrične I/O tabele najdemo na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Slabost I/O tabele je, da je zelo okorno orodje, ki vsebuje le grobe točkovne, seštete vrednosti in ne vključuje informacij o njihovi porazdelitvi, tako da se v osnovni obliki ne more vključevati v stohastično (statistično ali ekonometrično) modeliranje. Andrej se je pri študiju matematične statistike srečal s simbolno analizo oz. analizo nestandardnih podatkov, pri kateri so v celicah tabele nestandardni objekti (to so lahko intervali, histogrami, distribucije, funkcije, vektorji, celo mnogoterosti, itd.), kar bo uporabil za nadgradnjo I/O analize. S tem bo naslovil probleme okornosti in ne-stohastičnosti ter heterogenosti, ki doda k robustnosti analize.

Predsedniku vlade bi predlagal spodbude za mlade raziskovalce, več delovanja na področju povečanja uspešnosti slovenske znanosti ter v največji meri spodbujanja odprtosti v povezavi s tujino.
Ko se z Andrejem glede predlogov dotakneva njegove stroke pravi, da smo v Sloveniji odlični na področju poslovnih ved, kjer imamo nekatere vrhunske raziskovalce, medtem ko v ekonomiji oz. v bolj teoretskem delu žal dokaj šepamo.
Svojim kolegom priporoča, da raziskujejo različne metodologije in orodja, kar jim lahko pomaga najti nove odgovore na raziskovalna vprašanja.

Poslušalcem predlaga knjigo od Niklasa Luhmanna z naslovom “Soziale Systeme: Grundrisse einer allgemeiner Theorie” in blog statistika Christiana P. Roberta.

Na večerjo bi povabil matematika Ivana Nourdina ter že prej omenjenega Christiana P. Roberta.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 106: Andrej Srakar, ekonomist”