Meta PHoDcast 111: Rok Šturm, biolog

rok_sturm
Rok Šturm (foto: osebni arhiv).

Z Rokom Šturmom o vibracijski komunikaciji pri škržatkih.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

 

Rok Šturm je mladi raziskovalec na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo, doktorski študij pa opravlja na Biotehniški fakulteti, na smeri Bioznanosti: biologija.

Raziskuje komunikacijo škržatkov. Žuželke lahko komunicirajo z zvočnimi ter s kemičnimi in taktilnimi signali, poslužujejo pa se tudi vibracijske komunikacije. Ta poteka z valovanjem neke trde podlage, največkrat je to rastlina, na kateri te žuželke živijo.

Rok je v svojem raziskovalnem delu spremljal in opisal vibracijsko krajino škržatov v naravi, prisluhnil pa jim je tudi v laboratoriju. Pri svojem delu uporablja laserske vibrometre, ki zaznavajo minimalna valovanja na površinah rastlin. Te valove naprave prevedejo v digitalni signal, ki ga mi lahko analiziramo, če želimo pa tudi slišimo. Zanima ga predvsem, kako se škržati sporazumevajo v šumu, ko se hkrati sporazumeva več osebkov, lahko tudi različnih vrst. Ugotovili so, da škržati neradi trošijo energijo in se ne pogovarjajo, ko je veliko šuma. Tako raje počakajo na obdobje, ko je šuma manj.

Rok v branje priporoča karkoli od Kurta Vonneguta in knjigo The Song of The Dodo avtorja Davida Quammena. Nekaj časa pa lahko zapravite tudi na spletni strani Guess the Correlation.

Na večerjo bi šel s kakšnim znanim biologom ali biologinjo. Morda s Charlesom Darwinom ali s primatologinjo Jane Goodall.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 111: Rok Šturm, biolog”