Meta PHoDcast 112: Katarina Bačnik, mikrobiologinja

Foto Jože Suhadolnik
Foto Jože Suhadolnik

S Katarino Bačnik o virusih v različnih vodnih vzorcih. 

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

 

Katarina Bačnik je mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer opravlja raziskovalno delo na Oddelku za sistemsko biologijo in biotehnologijo. Na doktorski študij je vpisana na Mednarodni podiplomski šoli Inštituta Jožef Stefan, na programu Senzorska tehnologija.

Sledenje virusom v odpadnih vodah omogoča edinstven vpogled v prisotnost virusov v različnih okoljih. Katarina sodeluje v raziskovalnih skupinah, ki preučujejo viruse v odpadnih vodah, ledenikih, rekah in jamskih vodah.

Katarina je v prvem delu raziskovanja preučevala rastlinske viruse v odpadnih vodah. Ti lahko s širjenjem močno vplivajo tako na ekosisteme same kot tudi na proizvodnjo prehrane in lahko povzročijo večjo gospodarsko škodo. Nedavno je raziskovalna skupina, katere članica je, začela s projektom, v katerem bodo spremljali prisotnost novega koronavirusa v odpadnih vodah. To bi jim lahko omogočilo lažje spoznati oziroma potrditi, da se na določenem območju širi novi koronavirus.

Katarina pridobiva viruse iz različnih vzorcev voda. Te vzorce potem obdela, tako da pridobi višje koncentracije virusov. V primeru, ko jo zanima virom, torej raznolikost prisotnih virusov v nekem vzorcu, pridobi zaporedja nukleinskih kislin v tem vzorcu in jih z bioinformatskimi orodji primerja z že znanimi zaporedji. Ko jo zanima, ali so v vzorcih še infektivni virusi, torej taki, ki lahko povzročijo bolezen, umetno okuži rastline, ki naj bi bile dovzetne za okužbe z določenimi virusi, in spremlja, kaj se zgodi. V določenih primerih viruse tudi pogleda pod elektronskim mikroskopom.

Katarina predlaga drugim doktorskim študentom in študentkam, da se ob raziskovalnem delu pridružijo tudi projektom, ki morda niso neposredno povezani z njihovim doktoratom, in skupinam, ki prijavljajo projekte ter organizirajo konference. Predvsem naj čas namenijo tudi aktivnostim, ki morda na prvi pogled niso nujno povezane samo z raziskovalnim vprašanjem, ki ga raziskujejo. Pri tem naj se ne obremenjujejo s tem, da se jim zdi, da izgubljajo čas, saj bodo z vsemi omenjenimi aktivnostmi pridobili neprecenljive izkušnje.

V branje priporoča poljudno znanstveno knjigo o virusih A planet of Viruses, avtorja Carla Zimmerja. Predlaga tudi spremljanje spletne strani in podkasta This Week in Microbiology in prispevke Znanstvene redakcija Radia Študent, katere članica je.

 

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 112: Katarina Bačnik, mikrobiologinja”