Meta PHoDcast 119: Sandi Abram, socialni in kulturni antropolog

Sandi Abram (foto: osebni arhiv).

S Sandijem Abramom o čutnobiografskih sprehodih.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

 

Sandi Abram je doktorski študent na programu Social and Cultural Encounters (Družbena in kulturna soočanja) na Šoli za humanistiko Filozofske fakultete na Univerzi Vzhodne Finske. Njegovo doktrosko raziskovanje je del mednarodnega projekta SENSOTRA (ERC-ADG-2015), ki ga je podprl Evropski raziskovalni svet (ERC).

Sandi v svojem delu preučuje družbeno življenje občutkov in čutne spomine vezane na Ljubljano. V svoji doktorski disertaciji se sprašuje, kako sta industrializacija oziroma produkcija prostora vplivali na spremembe čutne zaznave tako mlajših kot starejših prebivalk in prebivalcev mesta. V empirični analizi se je osredotočil na tri zgodovinska obdobja, začenši z drugo polovico 19. stoletja pa vse do druge svetovne vojne, na socialistično obdobje v drugem in na obdobje po letu 2000 v zadnjem.

V pogovoru boste izvedeli, kako se spreminja občutenje mesta ob povečanju njegovega prometa ali pa takrat, ko pride do industrializacije, na primer s prehransko industrijo.

Dotakneva pa se tudi vprašanja, kako se je mesto spremenilo v času pandemije.

Sandi je opisal tudi zabavno anekdoto, v katero so vključene upokojenke in upokojenci ter neuspel postopek pridelave vina Fužinčan. V svojem raziskovanju je zbral velike količine kvalitativnih multimedijskih podatkov, drugim študentkam in študentom za delo s podatki v humanistiki predlaga programa Orange in Atlas.ti. Priporoča pa tudi ogled filma Jaz sem Frenk.

———————–

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 119: Sandi Abram, socialni in kulturni antropolog”