Meta PHoDcast 155: Matic Pavlica, veterinar

Z Maticem Pavlico o aktualizaciji položaja doktorskih študentov in dejstvu, da delati z živalmi terja veliko občutka za delo z ljudmi. 

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Matic Pavlica je doktorand 4. letnika na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Deluje na področju anestezije psov in mačk v okviru Klinike za male živali Veterinarske fakultete. V pogovoru Matic pove, da je delo veterinarja veliko več, kot samo zdraviti živali, kajti še posebej pri delu z lastniškimi živalmi, je komunikacija z lastniki pogosto še bolj pomemben element. To je pogosto najbolj zahteven del poklica, pravi Matic.

Pri pogovoru z Maticem opazim, da vedno znova poudarja timsko delo in pomembnost sodelovanja, tako s tujino kot znotraj njegove majhne ekipe na kliniki. Ker je v štirih letih za svoj cilj, izboljšanje post-operativnega počutja malih živali, žrtvoval veliko časa in energije, polaga na srce ljudem, ki se odločajo za doktorat, naj se zavedajo, da to ni služba za osem ur. Hkrati poudarja, da je potrebno izboljšati predvsem plačne razmere doktorskih kandidatov, še posebej v luči nedavne inflacije. Kot mnogi, je tudi on mnenja, da je potrebno mednarodno udejstvovanje, da lahko dobre prakse iz tujine preslikamo v Slovenijo.

Matic na večerjo ne bi povabil nikogar slavnega, temveč ljudi, ki mu že dolgo časa stojijo ob strani in s katerimi svoj čas preživlja najraje. Ko je prisiljen, pokaže pevski talent za promocijo ponarodelih slovenskih pesmi, ki ga v vsakdanjem življenju skrbno skriva. Oba se strinjava, da je pomemben nasvet za bodoče doktorske študente, da naj se dobro pozanimajo in predhodno spoznajo svojega mentorja, saj ta izbira najbolj zaznamuje prihodnja štiri leta.

——————-

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovorniki tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini. Sofinanciranje promocijske aktivnosti je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

0 replies on “Meta PHoDcast 155: Matic Pavlica, veterinar”