Meta PHoDcast 77: Rok Kimovec, elektrotehnik

Rok Kimovc
Rok Kimovc

Z Rokom Kimovcem o pretvornikih laserske moči in napajanju elektronskih naprav z energijo laserske svetlobe.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Rok je doktorski študent v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Tam raziskuje, kako energijo v obliki laserske svetlobe pretvoriti v električno energijo, primerno za napajanje raznih elektronskih naprav.

V takšnih sistemih laser najpogosteje postavijo na oddaljeno lokacijo, svetlobo, ki jo izseva, pa z optičnim vlaknom vodijo do mesta elektronske naprave. Tam pretvornik laserske moči pretvori monokromatsko svetlobo laserskih virov v električno energijo. Rokova glavna raziskovalna tema je ovrednotenje izkoristka pretvorbe energije iz ene oblike v drugo.

Ker so teoretični izkoristki mnogo višji od izkoristkov v praksi preizkušenih pretvornikov laserske moči, je Roka zanimalo od kod prihajajo te dodatne izgube.

Zato je na podlagi eksperimentalno določenih parametrov postavil računalniški model, s pomočjo katerega lahko ovrednoti izgube v posameznem podsklopu pretvornika laserske moči. Na podlagi ugotovitev, kje prihaja do največjih izgub v tovrstnih napravah, je predlagal vrsto izboljšav za novo generacijo pretvornikov laserske moči.

Za svoje raziskovalno delo si je prislužil tudi prestižno nagrado na evropski konferenci o fotovoltaiki. V podkastu podrobneje razloži, kje so tovrstne naprave uporabne, dotakneva pa se tudi bolj znanstveno-fantastičnih tem, ki so v začetku vodile raziskave na opisanem področju.

V drugem delu se pogovarjava o tem, kdo je dober mentor ali mentorica in kaj mu pomeni doktorski študij. Rok bi vodilnim v državi predlagal poglobljen razmislek o tem, kaj storiti z visoko izobraženimi kadri. Za ogled priporoča film Trije plakati pred mestom, v branje predlaga knjigo Time Reborn teoretičnega fizika Lee Smolina, za računalnikom pa igro Factorio in spletno stran Ars Technica. Na večerjo pa bi šel z Jonasom Žnidaršičem.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 77: Rok Kimovec, elektrotehnik”