Meta PHoDcast 95: Katja Klobas, fizičarka

S Katjo Klobas o statistični fiziki in napovedovanju fizikalnih pojavov z modeli.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

 

Katja je mlada raziskovalka na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer raziskuje v skupini za neravnovesno, kvantno in statistično fiziko. Raziskuje na področju neravnovesne statistične fizike. V podkastu pojasni, kaj so pojavi v ravnovesju in neravnovesju. V neravnovesju je namreč veliko težje napovedovati, kaj se bo dogajalo. Na tako imenovanih igračkastih modelih (“toy models”) razlaga neravnovesne pojave. S preučevanjem sistemov, ki niso v ravnovesju, lahko iz mikroskopske slike razložimo nekatere fizikalne zakone, ki smo jih na makroskopski skali vajeni iz vsakdanjega življenja.

V podkastu izveš, kako poteka delo teoretične fizičarke in spoznaš svet statistične fizike.

Med drugim Katja pojasni, da je obnašanje mnogodelčnih sistemov težko napovedovati. Z modernimi računalniki lahko na primer opišemo 20 do 30 elektronov, a če bi želeli opisati veliko večje pojave, moramo upoštevati razliko v velikostnem redu avogadrovega števila ali kar 6.023 pomnoženo z 10 na 23. Nekatere mnogodelčne sisteme lahko obravnavamo kot enodelčne, a problem je v tem, da to morda ni najbolj realistično. V pogovoru se dotakneva tudi razlike med kvantno in klasično fiziko.

Katja bi vladi predlagala, da razmisli, kako bo raziskovalkam in raziskovalcem na začetku kariere omogočila raziskovanje tudi po doktoratu s sredstvi za nadaljevanje raziskovalnega dela z zaposlitvijo za nekaj daljše obdobje.

V branje predlaga knjigo Sarajevski omnibus Veliborja Čolića. Na večerjo bi šla z začetnikom in razvijalcem operacijskega sistema Linux Linusom Torvaldsom.

________________________________________________________________________

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

 

 

0 replies on “Meta PHoDcast 95: Katja Klobas, fizičarka”