Meta PHoDcast 84: Nina Zupanič, biologinja

Z Nino Zupanič o sladkorjih v prehrani.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Nina Zupanič, doktorska študentka Bioznanosti na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Inštitutu za nutricionistiko preučuje vpliv sladkorja v prehrani na zdravje otrok. Znanost o prehrani jo zanima še iz časa magistrskega študija na Nizozemskem.

V doktorskem delu preučuje, kaj je glavni vir sladkorja v prehrani in koliko ga zaužijejo slovenski otroci.

Na koncu bo, če bo šlo vse po načrtih, izvedla tudi klinično raziskavo, s katero bo preverila, kakšen vpliv ima sladkor na metabolizem otrok. O prehrani pa piše tudi za portal prehrana.si.

V pogovoru je poudarila pomembnost motivacije pri raziskovalnem delu. Ko je študirala na Nizozemskem, je imela dobro izkušnjo in veliko motivacije, ki bi si je želela tudi v Sloveniji. Enega izmed razlogov za manjše navdušenje nad znanostjo pri nas vidi v denarni podhranjenosti znanosti, zato bi si želela, da se denarni vnos v slovensko znanost poveča. Pri tem pa poudarja tudi, da si želi, da bi bil poklic znanstvenice ali znanstvenika v slovenskem okolju bolj cenjen.

Na večerjo bi šla z Nobelovo nagrajenko Elizabeth Blackburn, ki je raziskovala konce kromosomov, ki jih imenujemo telomere. Odkrila je encim telomeraza, ki poskrbi, da se konci kromosomov ob delitvi celic ne krajšajo, saj poškodbe teh delov kromosomov vodijo tudi v staranje in različne bolezni.

 

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovorniki in sogovornice tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 84: Nina Zupanič, biologinja”