O rasti, brezposelnih, delovnih mestih in zadolžitvi

igor lukšič
Dr. Igor Lukšič, predsednik SD (foto via FB Socialni demokrati)

»V zadnjem letu je rast padla za 3%, za 5000 ljudi je več brezposelnih, 13.000 je manj ponujenih delovnih mest, zadolžitev je večja za 2 milijardi.«

Dr. Igor Lukšič, predsednik SD (med klavzuro vodstva z mediji o aktualnem, Ljubljana, 19. januar 2013, na 5:51-6:10)

 

Resnicomer, s katerim ločujemo zrnje od plev, laži in manipulacij, ima 5 stopenj: 100 – izjava drži, 75 – izjava večinoma drži, 50 – izjava delno drži, 25 – izjava večinoma ne drži, 0 – izjava ne drži.

igor lukšič
Dr. Igor Lukšič, predsednik SD (foto via FB Socialni demokrati)

O rasti, brezposelnih, delovnih mestih in zadolžitvi

»V zadnjem letu je rast padla za 3%.«

Avtor izjave je bržkone želel povedati, da je v zadnjem letu gospodarska aktivnost (in ne gospodarska rast, ki je mimogrede sprememba gospodarske aktivnosti oz. bruto domačega proizvoda v določenem časovnem obdobju) padla za 3%. Uradni podatki o bruto domačem proizvodu za zadnje četrtletje leta 2012 bodo objavljeni šele konec februarja. To seveda pomeni, da za celotno leto 2012 trenutno težko govorimo o natančni stopnji gospodarske rasti oz. padanja. Je pa res, da je gospodarska aktivnost v letu dni, od 3. četrtletja 2011 do 3. četrtletja 2012, padla za nekaj manj kot 2,8%. Do te stopnje pridemo, če v tabeli (op. spodaj) realne stopnje rasti za zadnja štiri četrtletja, ki se nahajajo v zadnjem stolpcu, pretvorimo v faktorje oz. indekse po principu 1 + rast/100, jih zmnožimo med seboj, s čimer dobimo skupni faktor za omenjena štiri četrtletja. Tega potem po enakem principu, a v obratni smeri, pretvorimo nazaj v stopnjo rasti. (Vir: SURS)

(vir: SURS)

Ta del zjave ob upoštevanju napake pri formulaciji večinoma drži, ob predpostavki, da zadnje četrtletje, za katero še ni objavljenega podatka o gospodarski aktivnosti, ne prinaša pomembnih presenečenj.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje)

»Za 5.000 ljudi je več brezposelnih.« 

Ob koncu decembra 2011 je bilo v Sloveniji 112.754 registriranih brezposelnih oseb, ob koncu decembra 2012 pa 118.061, kar je torej za 5.307 brezposelnih oseb več kot leto prej. (Vir: ZRSZ) Ob upoštevanju razumne zaokrožitve ta del izjave drži.

»13.000 je manj ponujenih delovnih mest.«

Zavod RS za zaposlovanje objavlja statistične podatke o povpraševanju delodajalcev po delavcih v Sloveniji in sicer mesečno po posameznih dejavnostih. Ponujena delovna mesta so pravzaprav prijavljena prosta delovna mesta v posameznih obdobjih, kar lahko spremljamo v tabeli na tej strani. Število prijavljenih prostih delovnih mest v vseh dejavnostih skupaj je v letu 2011 znašalo 194.468, v letu 2012 pa samo 169.732, kar predstavlja zmanjšanje za kar 24.736 delovnih mest. Naj še dodamo, da se je število prijavljenih prostih delovnih mest v letu 2012 praktično zmanjšalo v vseh enaindvajsetih dejavnostih. (Vir: ZRSZ) Ta del izjave ne drži. Resnično stanje na trgu dela v RS je namreč še veliko slabše od tega, ki ga je želel prikazati avtor.

(vir: Zavod RS za zaposlovanje)

»Zadolžitev je večja za 2 milijardi.«

Podatke o stanju skupnega javnega dolga Republike Slovenije objavlja Ministrstvo za finance. V tekočem Biltenu javnih financ 12/2012 (str. 94-95) podatek o stanju na dan 31.12.2012 še ni objavljen. Po prvih treh četrtletjih leta 2012 se je javni dolg celo zmanjšal s 15.156,757 na 15.050,067 mio EUR, torej za 106,690 mio EUR. Vendar pa je zaradi oktobrske izdaje desetletne obveznice v višini 1.731,702 mio EUR, najetih dolgoročnih posojil pri domačih bankah v višini 200,000 mio EUR ter izdaj zakladnih menic v višini 88,189 mio EUR (str. 48) skupni javni dolg ob koncu leta dejansko višji za približno 2 milijardi EUR.

Naša ocena

Lukšičeva izjava: »V zadnjem letu je rast padla za 3%, za 5000 ljudi je več brezposelnih, 13.000 je manj ponujenih delovnih mest, zadolžitev je večja za 2 milijardi.« po analizi dostopnih virov in podatkov večinoma drži.

Napisal in raziskal: mag. Martin Rajgelj

Uredila: Nataša Briški

Področje: ekonomija

 

Uporabljeni viri:

Predsednik SD dr. Igor Lukšič med klavzuro vodstva z mediji o aktualnem 19-01-2013 (na 5:51-6:10)

SURS, Bruto domači proizvod, četrtletni podatki

Zavod RS za zaposlovanje, Gibanje registrirane brezposelnosti po mesecih, 2005-2012

Zavod RS za zaposlovanje, Prijavljena prosta dela po področjih dejavnosti, 2005-2012

Ministrstvo za finance, Bilten javnih financ (december 2012)

 

Preberite še: Meta Analiza

 

Projekt je podprla Ameriška ambasada v Ljubljani“This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State.”

 

0 replies on “O rasti, brezposelnih, delovnih mestih in zadolžitvi”