O rasti, brezposelnih, delovnih mestih in zadolžitvi

igor lukšič
Dr. Igor Lukšič, predsednik SD (foto via FB Socialni demokrati)

»V zadnjem letu je rast padla za 3%, za 5000 ljudi je več brezposelnih, 13.000 je manj ponujenih delovnih mest, zadolžitev je večja za 2 milijardi.«

Dr. Igor Lukšič, predsednik SD (med klavzuro vodstva z mediji o aktualnem, Ljubljana, 19. januar 2013, na 5:51-6:10)

 

Resnicomer, s katerim ločujemo zrnje od plev, laži in manipulacij, ima 5 stopenj: 100 – izjava drži, 75 – izjava večinoma drži, 50 – izjava delno drži, 25 – izjava večinoma ne drži, 0 – izjava ne drži.

igor lukšič
Dr. Igor Lukšič, predsednik SD (foto via FB Socialni demokrati)

O rasti, brezposelnih, delovnih mestih in zadolžitvi

»V zadnjem letu je rast padla za 3%.«

Avtor izjave je bržkone želel povedati, da je v zadnjem letu gospodarska aktivnost (in ne gospodarska rast, ki je mimogrede sprememba gospodarske aktivnosti oz. bruto domačega proizvoda v določenem časovnem obdobju) padla za 3%. Uradni podatki o bruto domačem proizvodu za zadnje četrtletje leta 2012 bodo objavljeni šele konec februarja. To seveda pomeni, da za celotno leto 2012 trenutno težko govorimo o natančni stopnji gospodarske rasti oz. padanja. Je pa res, da je gospodarska aktivnost v letu dni, od 3. četrtletja 2011 do 3. četrtletja 2012, padla za nekaj manj kot 2,8%. Do te stopnje pridemo, če v tabeli (op. spodaj) realne stopnje rasti za zadnja štiri četrtletja, ki se nahajajo v zadnjem stolpcu, pretvorimo v faktorje oz. indekse po principu 1 + rast/100, jih zmnožimo med seboj, s čimer dobimo skupni faktor za omenjena štiri četrtletja. Tega potem po enakem principu, a v obratni smeri, pretvorimo nazaj v stopnjo rasti. (Vir: SURS)

(vir: SURS)

Ta del zjave ob upoštevanju napake pri formulaciji večinoma drži, ob predpostavki, da zadnje četrtletje, za katero še ni objavljenega podatka o gospodarski aktivnosti, ne prinaša pomembnih presenečenj.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje)

»Za 5.000 ljudi je več brezposelnih.« 

Ob koncu decembra 2011 je bilo v Sloveniji 112.754 registriranih brezposelnih oseb, ob koncu decembra 2012 pa 118.061, kar je torej za 5.307 brezposelnih oseb več kot leto prej. (Vir: ZRSZ) Ob upoštevanju razumne zaokrožitve ta del izjave drži.

»13.000 je manj ponujenih delovnih mest.«

Zavod RS za zaposlovanje objavlja statistične podatke o povpraševanju delodajalcev po delavcih v Sloveniji in sicer mesečno po posameznih dejavnostih. Ponujena delovna mesta so pravzaprav prijavljena prosta delovna mesta v posameznih obdobjih, kar lahko spremljamo v tabeli na tej strani. Število prijavljenih prostih delovnih mest v vseh dejavnostih skupaj je v letu 2011 znašalo 194.468, v letu 2012 pa samo 169.732, kar predstavlja zmanjšanje za kar 24.736 delovnih mest. Naj še dodamo, da se je število prijavljenih prostih delovnih mest v letu 2012 praktično zmanjšalo v vseh enaindvajsetih dejavnostih. (Vir: ZRSZ) Ta del izjave ne drži. Resnično stanje na trgu dela v RS je namreč še veliko slabše od tega, ki ga je želel prikazati avtor.

(vir: Zavod RS za zaposlovanje)

»Zadolžitev je večja za 2 milijardi.«

Podatke o stanju skupnega javnega dolga Republike Slovenije objavlja Ministrstvo za finance. V tekočem Biltenu javnih financ 12/2012 (str. 94-95) podatek o stanju na dan 31.12.2012 še ni objavljen. Po prvih treh četrtletjih leta 2012 se je javni dolg celo zmanjšal s 15.156,757 na 15.050,067 mio EUR, torej za 106,690 mio EUR. Vendar pa je zaradi oktobrske izdaje desetletne obveznice v višini 1.731,702 mio EUR, najetih dolgoročnih posojil pri domačih bankah v višini 200,000 mio EUR ter izdaj zakladnih menic v višini 88,189 mio EUR (str. 48) skupni javni dolg ob koncu leta dejansko višji za približno 2 milijardi EUR.

Naša ocena

Lukšičeva izjava: »V zadnjem letu je rast padla za 3%, za 5000 ljudi je več brezposelnih, 13.000 je manj ponujenih delovnih mest, zadolžitev je večja za 2 milijardi.« po analizi dostopnih virov in podatkov večinoma drži.

Napisal in raziskal: mag. Martin Rajgelj

Uredila: Nataša Briški

Področje: ekonomija

 

Uporabljeni viri:

Predsednik SD dr. Igor Lukšič med klavzuro vodstva z mediji o aktualnem 19-01-2013 (na 5:51-6:10)

SURS, Bruto domači proizvod, četrtletni podatki

Zavod RS za zaposlovanje, Gibanje registrirane brezposelnosti po mesecih, 2005-2012

Zavod RS za zaposlovanje, Prijavljena prosta dela po področjih dejavnosti, 2005-2012

Ministrstvo za finance, Bilten javnih financ (december 2012)

 

Preberite še: Meta Analiza

 

Projekt je podprla Ameriška ambasada v Ljubljani“This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State.”

 

Več od Metina lista

Leto dni po padcu Družinskega zakonika

Avtorica: Dr. Anja Kopač Mrak, sociologinja in nekdanja državna sekretarka Republike Slovenije na...
Beri dalje