O točenju alkohola na športnih prireditvah

(foto via Pixabay)
Aleksander Čeferin, predsednik NZS (foto via nzs.si)
Aleksander Čeferin, predsednik NZS (foto via nzs.si)

resnicomer-50-180px“Ugotavljali smo, da imajo v Evropi popolno prepoved točenja alkoholnih pijač le štiri države.” Aleksander Čeferin, predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS), za portal Siol, 1. julij 2014.

Resnicomer, s katerim ločujemo zrnje od plev, laži in manipulacij, ima 5 stopenj: 100 – izjava drži, 75 – izjava večinoma drži, 50 – IZJAVA DELNO DRŽI, 25 – izjava večinoma ne drži, 0 –izjava ne drži. Dodatno, šesto stopnjo, zaseda debela laž.

Predsednik NZS je omenjeno izjavil v okviru pogovora o 1. SNL, povzetega v članku Rešitev? Točenje alkohola in oglaševanje stavnic. Prizadeva si za spremembo zakonodaje na področju točenja alkoholnih pijač na športnih prireditvah, prepričan, da imamo v Sloveniji eno najbolj represivnih zakonodaj v Evropi. V Meta Analizi smo preverili, koliko evropskih držav, teh je skupaj 56 (seznam držav), ima prepoved točenja alkohola na športnih prireditvah.

SLOVENSKA ZAKONODAJA

Področje uporabe, prodaje in oglaševanja alkohola je v Sloveniji razpršeno med več zakonov, Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakon o medijih (Zmed) in Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS). Najnovejši med njimi je ZOPA iz leta 2003, ki prepoveduje tudi prodajo alkohola na športnih prireditvah. V 12. členu med drugim piše: “Prepovedana je prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač v športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno prireditvijo.”

EVROPA IN PREPOVED TOČENJA ALKOHOLNIH PIJAČ NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH

V državah EU (28) imajo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) popolno prepoved prodaje in ponudbe alkohola na športnih prireditvah poleg Slovenije še tri države: Španija, Hrvaška in Romunija. Ker Čeferin govori o Evropi (56 držav) in ne zgolj Evropski uniji (28 držav), smo preverili še podatke za evropske države, pri čemer je stanje naslednje: poleg štirih držav EU imajo popolno prepoved prodaje alkohola na športnih prireditvah še Bosna, Monako, Srbija, Makedonija, Belorusija, Moldavija, Rusija in Turčija. Skupaj torej 12 držav. (Opomba: po metodologiji WHO se v evropsko regijo prištevata tudi Uzbekistan in Kirgizistan, ki pa jih pri našem seštevku ne upoštevamo)

(vir: WHO)
(vir: WHO)

NAŠA OCENA

Predsednik NZS Aleksander Čeferin je izjavil, da imajo v Evropi na športnih prireditvah “popolno prepoved točenja alkoholnih pijač le štiri države”, kar drži le delno. Od 28-ih držav, članic EU, so takšne države res “le” štiri: Slovenija, Španija, Hrvaška in Romunija. Če pa upoštevamo vse evropske države, takšnih je 56, jih ima popolno prepoved točenja alkoholnih pijač na športnih prireditvah 3x več, skupaj torej 12 (Bosna, Monako, Srbija, Makedonija, Belorusija, Moldavija, Rusija, Turčija, Slovenija, Španija, Hrvaška in Romunija). Zato ocenjujemo, da Čeferinova izjava le delno drži.

O tem, kako zelo je ali ni represivna celotna zakonodaja, ki v Sloveniji ureja področje uporabe, prodaje in oglaševanja alkohola, in kakšna bi bila v tem pogledu primerjava z ostalimi evropskimi državami, v tej analizi ne presojamo, saj bi zahtevala pregled veliko širšega spektra dejavnikov in ne zgolj prodaje alkohola na športnih prireditvah.

Napisal in raziskal: Meta Preiskovalni Urad (MPU)

Področje: zdravstvo, šport

 

Uporabljeni viri:

Rešitev? Točenje alkohola in oglaševanje stavnic.

WHO – Use in public places: Restrictions on alcohol use, Data by country

List of sovereign states and dependent territories in Europe

Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)

Zakon o medijih

Zakon o spremembah  in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik  z živili (ZZUZIS-A)

 

Več o projektu: Meta Analiza, predlogi in komentarji dobrodošli na info@metinalista.si.

 

0 replies on “O točenju alkohola na športnih prireditvah”