Od skupaj 94 obravnavanih osebnosti Literarni atlas Ljubljane vključuje le 5 avtoric?!

(foto: geralt via Pixabay)
(vir: ZRC SAZU)
(vir: ZRC SAZU)

Spoštovani dr. Oto Luthar, direktor Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti,

v letih 2011–2014 je na enem od vaših inštitutov – Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU – potekal temeljni raziskovalni projekt »Prostor slovenske literarne kulture«, ki ga je vodil dr. Marko Juvan. Rezultat tega projekta je tudi knjiga Literarni atlas Ljubljane; avtor besedila je dr. Marjan Dolgan z Inštituta za literaturo in literarne vede ZRC SAZU, avtorici zemljevidov pa mag. Jerneja Fridl in Manca Volk z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.

Delo, ki ga je izdala Založba ZRC, iz zgodovinskega spomina briše ženske in njihovo literarno ustvarjalnost. Da ne gre le za nesrečno naključje, temveč zavestno diskriminacijo, je avtor dr. Dolgan pokazal tudi na vodenem ogledu z naslovom »Zakulisje literarne Ljubljane na kvadratnem kilometru prostora« 7. oktobra 2015,  kjer je izražal žaljiva stališča do žensk in feminizma, na kar nas je opozorilo več udeleženk_cev. S tem pismom vas želimo opozoriti na veliko nezadovoljstvo v zainteresirani javnosti, s katero bomo seznanili tudi medije.

Od skupaj 94 obravnavanih osebnosti Literarni atlas Ljubljane vključuje le 5 avtoric, kar kaže na znanstveno neutemeljen izbor in nespoštljiv odnos do literarnih ustvarjalk.

Kot dokazuje monografija Starejše pesnice in pisateljice: izbrani spisi za mladino (priredila Fran Erjavec in Pavel Flerè), ki je izšla leta 1926, so znanstvena literatura in raziskave že pred skoraj sto leti izpostavile literarno ustvarjalnost žensk in jo tudi bolj cenile kot aktualni Literarni atlas Ljubljane.

Nedavno vodenje po mestnih ulicah, na katerega je vabil ZRC SAZU in ki naj bi zaokrožilo raziskovalno delo in izid monografije, je zaznamovalo znanstveno nekorektno poročanje dr. Dolgana, ki naj bi med drugim postavljalo na laž »feministke«, pri čemer govorec ni skrival podcenjevalnega odnosa do žensk nasploh. Tako je po pričevanju prisotnih med drugim zatrdil, da je bilo v Prešernovem času povsem normalno, da so se ženske poročale pri 14 letih, ne pa kot danes, ko se poročajo ob klimakteriju. Svoj odnos do tega vprašanja je podkrepil s sklicevanjem na Shakespearjev citat: »Ko štirideset zim ti pod oči oblegovalne jarke bo kopalo, bo plašč miline, ki te zdaj krasi, že prhka cunja, vredna bore malo.«

(foto: geralt via Pixabay)
(foto: geralt via Pixabay)

Diskriminacija žensk ter izražanje seksističnih in mizoginih stališč pod krinko znanosti v moderni slovenski družbi, ki temelji na ustavno zagotovljenih pravicah do enakosti in nediskriminacije, ni sprejemljivo in je v sramoto Znanstveno raziskovalnemu centru SAZU, o katerem ste v predstavitvi na spletu zapisali, da je povsem primerljiv z najprodornejšimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi in na katerem ravno v tem trenutku poteka mednarodni projekt »Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji« (GARCIA), pri katerem sodelujete tudi vi osebno. Prav tako Literarni atlas Ljubljane ni v čast raziskovalni skupini, ki je izvajala projekt »Prostori slovenske literarne kulture«.

ZRC SAZU in vas kot direktorja institucije, ki v javnosti uživa visok ugled, zato pozivamo, da nadgradi raziskavo »Prostor slovenske literarne kulture« ter izda novo, dopolnjeno izdajo, ki bo upoštevala in celovito prikazala dosežke vseh spolov. Tako bo vsaj deloma popravljena nastala družbena škoda.

 

Preberite tudi:

Odgovor prof. dr. Marka Juvana

Odgovor dr. Renate Šribar dr. Marku Juvanu

 

Podpisnice_ki (po abecednem vrstnem redu):

KUD Apokalipsa – projekt Gender

Čajanka z Roso

Društvo ŠKUC

Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk in Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk

Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa in spletni portal spol.si

Feministični pevski zbor Z’borke

GLASNE – Iniciativa žensk v glasbi

KUD Mreža

Lezbično-feministična univerza

Mednarodni feministični in queerovski festival Rdeče zore

Sekcija za spol in družbo pri Slovenskem sociološkem društvu

Slovensko seksološko društvo

Zavod Metina lista

MIRA – Ženski odbor Slovenskega centra PEN

Mirovni inštitut

Študentska Iskra

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija

Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije

Ženski lobi Slovenije

Ženski pevski zbor Kombinat

Urška Ameršek

dr. Milica Antić Gaber

Katarina Avbar

dr. Veronika Bajt

Neja Blaj Hribar

Mitja Blažič

dr. Milena Mileva Blažić

mag. Nataša Briški

Alja Bulič

dr. Lilijana Burcar

dr. Ana Cergol Paradiž

dr.  Elena Cerkvenič

dr. Uršula Čebron Lipovec

mag. Ana Čigon

Mojca Dobnikar

Miriam Drev

Maša Flogie

mag. Mojca Frelih

Aleš Gaber

Zdenka Gajser

Eva Gračanin

mag. Ana Grobler

Bogdana Herman

dr. Živa Humer

mag. Tea Hvala

dr. Maca Jogan

Katarina Juvančič

Barbara Korun

Nina Kozinc

dr. Miha Kozorog

Sebastian Krawczyk

dr. Roman Kuhar

Karmen Kukovič

dr. Aleš Lamut

dr. Vesna Leskošek

Miha Lobnik

Sonja Lokar

Aprilija Lužar

dr. Ana Makuc

Miha Marinč

dr. Tanja Mastnak

dr. Metka Mencin Čeplak

dr. Mojca Pajnik

Nina Perger

mag. Biljana Pejova

dr. Jasna Podreka

Tatjana Pregl Kobe

Irena Rahne Otorepec

Teja Reba

dr. Stanislava Repar

dr. Sara Rožman

dr. Gabrijela Simetinger

dr. Barbara Simoniti

dr. Ana Marija Sobočan

Jaka Sotlar

dr. Alenka Spacal

Darija Šćepanović

Majda Širca

Sonja Šmuc

dr. Iztok Šori

dr. Renata Šribar

dr. Alenka Švab

Tanja Tuma

mag. Suzana Tratnik

dr. Mojca Urek

Erik Valenčič

dr. Marta Verginella

Brina Vogelnik

Mara Vujić

dr. Natalija Vrečer

Nesa Vrečer

dr. Darja Zaviršek

dr. Anja Zalta

dr. Pavel Zgaga

Matjaž Zgonc

mag. Angelika Zimmermann

dr. Jelka Zorn

dr. Tjaša Žakelj

 

One reply on “Od skupaj 94 obravnavanih osebnosti Literarni atlas Ljubljane vključuje le 5 avtoric?!”

Komentiranje je zaprto.