Slovenija ima največ sodnikov na število prebivalcev v EU? Drži.

Aleš Zalar (foto via http://waccfl.org/)

resnicomer-100-180px“Sodne administracije primanjkuje zato, ker imamo daleč najvišje število sodnikov na število prebivalcev v EU.”  Aleš Zalar, pravnik in politik, nekdanji minister za pravosodje, na Twitterju (4. april 2013), ob povezavi na članek, objavljen na MMC RTVSLO.

Resnicomer, s katerim ločujemo zrnje od plev, laži in manipulacij, ima 5 stopenj: 100 – IZJAVA DRŽI, 75 – izjava večinoma drži, 50 – izjava delno drži, 25 – izjava večinoma ne drži, 0 – izjava ne drži. Dodatno, šesto stopnjo, zaseda debela laž.

Kaj je projekt Lukenda?

Medijsko poročilo, ob katerem je nekdanji minister za pravosodje objavil svoj tvit, govori o tem, da je zaradi ukinitve projekta Lukenda službo izgubilo približno 7 odstotkov sodnega podpornega osebja, to je strokovnih sodelavcev, sodniških pomočnikov, vpisničarjev, zapisničarjev in kurirjev.

Projekt Lukenda je bil vladni poskus odprave sodnih zaostankov iz leta 2005, katerega trajanje je bilo sprva predvideno do leta 2010, nato pa podaljšano še do konca leta 2012. Poimenovan je bil po Franju Lukendi, slovenskem državljanu, ki se je po skoraj desetih letih čakanja na razplet sodnega postopka v Sloveniji obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice in tam uspel s tožbo zaradi pravice do sojenja v razumnem roku. V zasledovanju hitrejšega reševanja sodnih zadev je tako vlada s projektom Lukenda predvidela vrsto ukrepov, med drugim tudi zaposlovanje dodatnega strokovnega osebja, ki naj bi razbremenilo delo sodnikov. Med novo vlado in pravosodjem trenutno potekajo pogovori o podaljšanju in prestrukturiranju projekta ter s tem povezanimi ukrepi za povečano učinkovitost dela sodišč in zmanjševanje sodnih zaostankov.

Število sodnikov na število prebivalcev v EU

Zadnja celovita razpoložljiva analiza števila sodnikov na število prebivalcev v posamezni državi članici EU izhaja iz poročila (str. 144) posebne komisije Sveta Evrope o oceni Evropskih sodnih sistemov iz leta 2012. Poročilo je zasnovano na podatkih iz leta 2010. Slovenija res sodi v sam vrh držav članic EU glede števila sodnikov na državljana. Imamo daleč največ, kar 49,9 sodnika na 100.000 državljanov, sledi Luksemburg s 36,7 sodnika na 100.000 prebivalcev, nato pa Grčija z 29,3 sodnika na 100.000 prebivalcev. Najmanjše število sodnikov ima Irska; le 3,2 na 100.000 prebivalcev.

Screen shot 2013-04-07 at 9.37.29 PM
Število sodnikov na 100.000 prebivalcev, države EU (vir: poročilo posebne komisije Sveta Evrope o oceni Evropskih sodnih sistemov iz leta 2012)

Če pogledamo podatke glede števila sodnikov v Sloveniji v letu 2012, ugotovimo, da je število ostalo skoraj nespremenjeno; imeli smo 48,69 sodnika na 100.000 prebivalcev. Več kot očitno je torej, da po številu sodnikov na prebivalca segamo visoko nad povprečje EU (15,6).

Sodna administracija

Slovenija je dokaj visoko v evropskem povprečju tudi glede števila ne-sodnega osebja na sodnika. V letu 2010 smo imeli 3,2 ne-sodnega osebja na sodnika, v letu 2012 pa je ta številka narasla na 3,34. V večini evropskih držav beležijo 3-4 podpornega osebja na enega profesionalnega sodnika. Od držav, članic EU, najvišji delež, okoli 10 ne-sodnega osebja na enega profesionalnega sodnika, beležijo na Malti, najmanj, manj kot dve osebi na enega profesionalnega sodnika, pa v Luksemburgu. (vir, str. 161)

(vir: Twitter)
(vir: Twitter)

Del Zalarjeve izjave, da sodne administracije primanjkuje, v tej analizi ne presojamo, saj gre za vrednostno oceno, ki je v veliki meri subjektivna; naše sodstvo, na primer, izpostavlja stališče, da imamo premalo sodnega podpornega osebja, saj naj bi večje število njih razbremenilo sodnika, ki se lahko nato posveti odpravljanju sodnih zaostankov. Glede na to, da Slovenija za leto 2013 napoveduje 7-odstotno zmanjšanje števila sodnih uslužbencev ter hkrati 5-odstotno zmanjšanje števila sodnikov, bo sodnega podpornega osebja na sodnika po novem 3,26, kar nas še vedno uvršča v povprečje evropskih držav po kazalcih iz leta 2010.

Naša ocena

Slovenija beleži 49,9 sodnikov na 100.000 prebivalcev. Povprečje za evropske države je 21,6, za države EU pa 15,6 sodnikov na 100.000 prebivalcev. V analizi nismo presojali, ali imajo naši sodniki zadostno podporo ne-sodnega osebja ali ne, ali le-tega primanjkuje ali ne, saj gre za subjektivno oceno, vsekakor pa lahko zapišemo, da profesionalni sodniki v Sloveniji po številu ne-sodnega osebja, ki jim je v pomoč (3,34 podpornega osebja na enega profesionalnega sodnika v letu 2012), ne zaostajajo za evropskim povprečjem (3-4 ne-sodnega osebja na enega profesionalnega sodnika).

Nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar je na Twitterju zapisal, da imamo “daleč najvišje število sodnikov na število prebivalcev v EU”, kar po analizi dostopnih podatkov povsem drži.

Napisala in raziskala: Ana Kastelec, MPU

Uredila: Nataša Briški, Miško Kranjec

Področje: pravosodje

 

Uporabljeni viri:

MMC RTVSLO, Bratuškova, Pličanič in Masleša nad sodne zaostanke

MMC RTVSLO, Branko Masleša: Sodstvo bi lahko delovalo bolje

Siol, Projekt Lukenda se bo verjetno nadaljeval

EU, Poročilo posebne komisije Sveta Evrope o oceni Evropskih sodnih sistemov iz leta 2012

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Sodna statistika 1-9 2012

 

US-embassy ALTVeč o projektu: Meta Analiza, predlogi in komentarji dobrodošli na info@metinalista.si.

Projekt je podprla Ameriška ambasada v Ljubljani“This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State.”

0 replies on “Slovenija ima največ sodnikov na število prebivalcev v EU? Drži.”