Slovenija št. 1 med državami, članicami OECD? You betcha :)

(vir: @anzet)

Pred kratkim je priljubljeni ameriški politični satirik Jon Stewart v svojem Daily Showu  objavil graf, ki kaže, da je Slovenija skupaj s Portugalsko vodilna med državami, članicami OECD, glede deleža mladih, ki uspešno končajo srednjo šolo. Za Stewarta je bil osrednji poudarek seveda podatek o ZDA, ki je na prikazani lestvici uvrščena na 21. mesto. The Daily Show z Jonom Stewartom (na 04:39).

Resnicomer, s katerim ločujemo zrnje od plev, laži in manipulacij, ima 5 stopenj: 100 – IZJAVA DRŽI, 75 – izjava večinoma drži, 50 – izjava delno drži, 25 – izjava večinoma ne drži, 0 – izjava ne drži. Dodatno, šesto stopnjo, zaseda debela laž.

(vir: @anzet)

Slovenija na prvem, ZDA na 21. mestu

OECD v publikaciji Education at a Glance 2011 Highlights na strani 17 (podatki v publikaciji se nanašajo na leto 2009) objavlja podatke, ki jih je Stewart (op. vrstni red delno spremenjen) objavil v svoji oddaji. Po teh podatkih je Slovenija skupaj s Portugalsko s 96% mladih, ki končajo srednjo šolo, res na prvem mestu. Podatek je izračunan tako, da število vseh, ki končajo srednjo šolo (op. sem se štejejo vse vrste šolanja po osnovni šoli), delijo s številom ljudi v določeni populaciji. Sloveniji in Portugalski sledijo Finska, Japonska, Velika Britanija, Norveška, Irska, Nova Zelandija, Švica, vse z deležem nad 90%. Povprečje za OECD države je 82%. Nemčija je le malo nad tem povprečjem s 84%, ZDA so s 75% na 21. mestu, sledita pa ji Španija in Švedska s 74%. Na dnu lestvice je Turčija s 45%.

(vir: OECD)

Kriteriji ocenjevanja in primerjanja

Poročilo OECD iz leta 2011 v publikaciji Education at a Glance 2011 OECD Indicators izpostavlja podatek, da je v večini držav srednja šola namenjena pripravi dijakov na univerzitetni študij (oziroma, kot je zapisano, terciarni študij tipa A, torej študij, ki se konča z univerzitetno diplomo), »v Nemčiji, Sloveniji in Švici pa večina dijakov konča srednjo šolo, ki vodi v terciarni študij tipa B (študij visokošolskih programov), kjer je študij običajno krajši in usmerjen v razvijanje praktičnih, tehničnih ali poklicnih veščin.«

V »Indikatorjih« je tudi zapisano, da je v letu 2009 20 držav prvič sodelovalo tudi v posebni študiji, kjer pa so zbirali podatke o tem, koliko dijakov dejansko v predvidenem času zaključi srednješolski program, v katerega so se prvič vpisali. Če so se na primer takoj po OŠ vpisali v gimnazijski program in ta isti program končali v štirih letih, ali če so se vpisali v katero od krajših oblik šolanja in ga zaključili v predvidenem času, so zajeti v statistki »v predvidenem času končali prvič vpisani program«. Če so med šolanjem zamenjali smer (na primer prestopili iz klasične v splošno gimnazijo) ali ponavljali letnik, potem jih v tej statistiki ni. In kakšno je v tem primeru razmerje med državami? Na prvem mestu je Irska, na drugem, ZDA, Slovenija pa je s 75% na 8. mestu. Povprečje za vseh 20 v študiji sodelujočih držav je 68%, 13% pa jih konča šolanje v nadaljnjih 2 letih (na primer dijaki, ki so ponavljali letnik, dijaki, ki so se šolali izredno).

(vir: OECD)

Naša ocena

Sporočili, ki ju grafa dajeta, sta precej različni. Vprašanje je, čemu namenimo večji poudarek: ali nas a.) zanima število ljudi, ki kadarkoli uspešno zaključijo katerikoli srednješolski program (potem gledamo prvi graf, kjer je Slovenija na 1. mestu), ali pa nas b.) zanima, kaj se z mladino dogaja po končanem osnovnem šolanju, kako uspešni so na srednješolskem programu, kamor se najprej vpišejo (potem gledamo drugi graf). Za izobraževalno in zaposlovalno politiko v državi sta sicer pomembna oba podatka.

Ameriški voditelj Jon Stewart je v oddaji The Daily Show objavil podatek, ki kaže, da je “Slovenija skupaj s Portugalsko vodilna med državami, članicami OECD, glede deleža mladih, ki uspešno končajo srednjo šolo”. Ne glede na zorni kot gledišča, opisanega zgoraj, lahko nedvomno ugotovimo, da podatek, ki ga je Jon Stewart objavil, povsem drži.

Napisala in raziskala: Marjeta Doupona Horvat, MPU

Uredila: Nataša Briški

Področje: izobraževanje

 

Uporabljeni viri:

The Daily Show z Jonom Stewartom

Twitter @anzet 

OECD, Education at a Glance 2011 HIGHLIGHTS

OECD, Education at a Glance 2011 OECD INDICATORS

 

Več o projektu: Meta Analiza, predlogi in komentarji dobrodošli na info@metinalista.si.

Projekt je podprla Ameriška ambasada v Ljubljani“This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State.”

 

 

0 replies on “Slovenija št. 1 med državami, članicami OECD? You betcha :)”