Številke ne lažejo, znajo pa marsikoga zmesti … ali celo zavesti

(foto: Skyangel via Flickr)

Eden bolj znanih pregovorov na temo statistike pravi takole: »Statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.« (Aaron Levenstein) V teh krajih se je citat rado napak prevajalo, češ »statistika več skrije kot pokaže«. Kar seveda ne drži. Drži pa, da potrebuješ nekaj spretnosti – če ne že znanja in izkušenj – če želiš odkriti, kaj bikini skriva.

Graf ob koncu teksta nam bo razrešil misterij, ki to ni. Paradoks, ki je to le na prvi pogled. Namreč, kako je možno, da javnomnenjske raziskave (JMR) že nekaj časa in še kar vztrajno izmerijo najvišji rating stranki, njihovi predstavniki pa se nato pojavijo na repu lestvice priljubljenih politikov.

Avtor raziskave: Ninamedia (vir: RTV SLO)
Avtor raziskave: Ninamedia (vir: RTV SLO)

Oglejmo si zelo preprost izračun. Če bi npr. vodilna stranka na lestvici zbrala 16 % vseh glasov in bi vsi ti predsedniku te stranke podelili oceno 5 pri ocenjevanju priljubljenosti, vseh ostalih 84 % pa oceno 1, bi bila povprečna ocena tega politika krepko pri dnu. Znašala bi natanko 1,64. Ekstremen primer, ki bi veljal v položaju, ko bi, hipotetično, pripadniki ene stranke oboževali njenega voditelja, vsi ostali pa bi ga iz dna srca sovražili.

Na drugi strani se lahko primeri tudi obratno – nek politik je lahko recimo nasploh simpatičen in všečen, a to še ne pomeni, da bi njegove oboževalke in oboževalci volili tudi njegovo stranko ali nemara zvezo strank, ki ji ta pripada. Omenjeni bi imel sicer visoko oceno, a rating njegove stranke mu ne bi sledil.

jrm2
Avtor raziskave: Ninamedia (Vir: RTV SLO)

Prvi primer je mogoč, ko imamo opravka s stranko, ki je sicer deležna relativne večine, a je hkrati tudi zelo odbojna. Povedano po domače, ima veliko več nasprotnikov kot privržencev. In to prikazuje spodnji graf. V njem so stranke razvrščene glede na to, kolikšen delež anketirancev jih je navedel kot svojo prvo ali drugo izbiro. Poleg pa smo dodali še odstotek tistih, ki so zatrdili, da te stranke zagotovo ne bi volili. In če je sklepati iz tega deleža, je zdaj jasno, zakaj ima lahko stranka SDS že nekaj mesecev najvišjo izmerjeno podporo, njeni najvidnejši predstavniki pa se družijo pri dnu lestvice priljubljenosti.

GRAF: Strankarske preference in odbojnost. Delež navedb za prvo izbiro (»Predstavljajte si, da so danes parlamentarne volitve, pred vami pa je spodnji volilni listič.  Katero stranko bi volili?«), drugo izbiro (»Ste ob pregledovanju strank razmišljali o tem, da bi obkrožili še kako drugo? So vam torej blizu še katere druge stranke?«)  in delež navedb za stranke, ki jih zagotovo ne bi volili (»Katere stranke pa zagotovo ne bi obkrožili v nobenem primeru?«)

Vir: Valicon.
Vir: Politikon (izvaja Valicon), januar 2016, n=7.080.

Vrnimo se k hipotetičnemu izračunu: če bi vsi, ki izbirajo stranko SDS na prvem ali drugem mestu, njenim predstavnikov podelili oceno 5 (teh je 20 %), vsi tisti, ki stranke zagotovo ne bi volili, oceno 1 (teh je 44 %), vsi ostali pa bi se zgostili pri oceni 3 (teh je 36 %), bi bila povprečna ocena priljubljenosti te stranke 2,52. V zadnji JRM, objavljeni včeraj, se je ta gibala od 2 pri Grimsu, do 2,3 pri Janši. Torej so bili anketiranci malo bolj strogi kot naš hipotetičen primer.

To bom najbrž še večkrat ponovil – javnomnenjskim raziskavam seveda ne kaže slepo verjeti, jih je pa treba predvsem znati razumeti.

 

Opomba: O raziskavi – Politikon je raziskava strankarskih preferenc, ki jo Valicon izvaja večkrat letno na zelo velikih vzorcih s pomočjo spletnega samoanketiranja ter z uporabo simulacije volilnega lističa. Spletna anketa je izvedena med člani spletnega panela Jazvem.si. Rezultati so uteženi in reprezentativni po spolu, starosti, izobrazbi, regiji ter tipu naselja, za populacijo v starosti 18 do 75 let. Glavni namen raziskave je opazovanje prehodov potencialnih volivcev med strankami (t.i. migration poll) v različnih časovnih točkah, zato rezultate spremlja na istih anketirancih v različnih časovnih obdobjih. Naročnik raziskave je Valicon. Prihodnja meritev bo predvidoma maja 2016.

 

Andraž Zorko
Andraž Zorko

Andraž Zorko –  ustanovitelj in partner v družbi Valicon. Predstavnik tistih, ki imajo vpogled v potrošnika, znamke, oglase, medije, izdelke in storitve. Raziskovalec po duši, svetovalec po meri. Specialist za številke, lestvice in razvrstitve. Ljubitelj globljih vpogledov v »stvari« na eni in pogleda z distance na drugi strani. Dobite ga na @Andrazus.

One reply on “Številke ne lažejo, znajo pa marsikoga zmesti … ali celo zavesti”
  1. says: Meksi

    Hvala za razlago paradoksa, na katerega že dalj časa opozarjam. Edino glede snemanja bikink se ne strinjam povsem. Poleg spretnosti, znanja in izkušenj je potrebno še kaj…

Komentiranje je zaprto.