Zadnje zadolževanje je bilo res cenejše, ampak …

resnicomer-100-180px“Izdaja 10-letne dolarske obveznice v evrih je bila maja 2013, se pravi to je ta zadnja, za 10 bazičnih točk bolj ugodna, kot izdaja 10-letne dolarske obveznice v evrih oktobra 2012. Pa če se prav spomnim je bila tista zadnja zadolžitev, ki jo je izvedla vaša vlada, ena izmed bolj uspešnih nalog prejšnje vlade izvedena, tako je vsaj bila prodajana. Skratka, to zadolževanje je cenejše kot predzadnje zadolževanje.” Mag. Alenka Bratušek, predsednica slovenske vlade, na 14-ti redni seji državnega zbora, 20. maja 2013 (magnetogram)

Resnicomer, s katerim ločujemo zrnje od plev, laži in manipulacij, ima 5 stopenj: 100 – izjava drži, 75 – izjava večinoma drži, 50 – izjava delno drži, 25 – izjava večinoma ne drži, 0 – izjava ne drži. Dodatno, šesto stopnjo, zaseda debela laž.

ZADOLŽITVI REPUBLIKE SLOVENIJE, OKTOBER 2012 IN MAJ 2013

Podatki o prvi zadolžitvi oktobra 2012 so naslednji: RS (Republika Slovenija) je izdala desetletno obveznico v vrednosti 2,25 mrd USD s kuponsko obrestno mero 5,5 % (polletno izplačilo) in po prodajni ceni 98,491 %. Povpraševanja je bilo za malo manj kot 12 mrd USD. Ker je bila cena nižja od 100 % nominalne vrednosti, je bila efektivna kuponska obrestna mera (donosnost obveznice) višja, in sicer 5,7 % (v USD). Po valutni zamenjavi v evre (ker se RS ne želi izpostavljati valutnemu tveganju) je bila ta obrestna mera ugodnejša, in sicer 5,5 % (v EUR).

Podatki o drugi zadolžitvi maja 2013 pa: RS je izdala pet- in desetletno obveznico, prvo v višini 1 mrd USD in drugo v višini 2,5 mrd USD. Da ne bi mešali hrušk in jabolk (oziroma jabolk različnih vrst), bomo primerjali le desetletni obveznici, saj imata enaki ročnosti. Kuponska obrestna mera je znašala 5,85 % (polletno izplačilo), prodajna cena pa 98,884 % nominalne vrednosti. Povpraševanja po desetletni tranši je bilo za 12,4 mrd USD. Efektivna kuponska obrestna mera (donosnost obveznice) je po podatkih ministrstva znašala 6 % (v USD). Po valutni zamenjavi v evre je bila tudi ta obrestna mera ugodnejša, in sicer 5,45 % (v EUR).

Mag. Alenka Bratušek (foto: Stanko Gruden/STA via Wikimedia)
Mag. Alenka Bratušek (foto: Stanko Gruden/STA via Wikimedia)

CENEJŠE, AMPAK …

Formalno gledano izjava premierke Bratušek torej drži. Nikakor sicer ne moremo govoriti o “bistveno bolj ugodna in cenejša kot tista iz časa prejšnje vlade RS”, razlika je 0,05 %. Res pa je, da bo za majsko zadolžitev RS plačevala efektivno obrestno mero, ki je nominalno nižja od obrestne mere za obveznico iz oktobra 2012.

Ob tem pa je treba opozoriti na nekaj dejstev, ki navedeno postavljajo v perspektivo dogajanj na finančnih trgih. Predvsem gre za dejstvo, da je bil pribitek izdanih obveznic nad ameriško državno obveznico maja 2013 precej višji kot oktobra 2012. Maja 2013 je znašal 437,4 bazičnih točk nad ameriško državno obveznico (MF v zgoraj omenjenem gradivu ne navaja na katero), oktobra 2012 pa je znašal 389,7 bazičnih točk nad ameriško državno obveznico (UST 1,625%, 15.8.2022). Ta razlika je bila več kot nevtralizirana z valutno zamenjavo. Razlogov za večjo razliko je lahko več, vse pa je praktično nemogoče kvantificirati in zato ostajajo le špekulacije, v katere pa se ne nameravamo spuščati (tudi ne primerjamo, po kakšni obrestni meri so se v tem času zadolževale druge države). Med razloge lahko sodijo: 1) ugoden vpliv najave operacij OMT g. Draghija malo pred oktobrsko izdajo obveznice, kar je verjetno znižalo pribitke, 2) aprilsko dogajanje na Cipru, nepremišljena izjava Jeroena Dijsselbloema, predsednika evroskupine 3) intervju Bratušek na CNN, 4) znižanje bonitetne ocene s strani agencije Moody’s med samo izdajo obveznice, 5) različna višina zadolžitve v obeh primerih …

NAŠA OCENA

Predsednica slovenske vlade Alenka Bratušek je v odgovoru poslancu Jožefu Horvatu (NSi) dejala, da je bilo majsko “zadolževanje cenejše kot predzadnje zadolževanje” (oktober 2012). Po analizi javno dostopnih podatkov izjava drži, majska zadolžitev (5,45 % v EUR) je bila cenejša kot oktobrska (5,5 % v EUR).

Raziskal in napisal: Meta preiskovalni urad (MPU)

Uredila: Nataša Briški

Področje: finance

 

Uporabljeni viri: 

Državni zbor RS, Evidenca magnetograma 14. redne seje (20. maj 2013)

Vlada RS, Predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek v Državnem zboru: “Zadnja zadolžitev je bila za Slovenijo bistveno bolj ugodna in cenejša kot tista iz časa prejšnje vlade”

Ministrstvo za finance, Republika Slovenija izdala 10 letne referenčne obveznice v višini 2,25 milijarde ameriških dolarjev

Ministrstvo za finance, Dodatna pojasnila Ministrstva za finance glede izdaje USD obveznice RS

Ministrstvo za finance, Republika Slovenija izdala 5 in 10 letne obveznice v skupni višini 3,5 milijarde ameriških dolarjev

Reuters, After Cyprus, eurozone faces tough bank regime – Eurogroup head

Financial Times, Cyprus rescue signals new line on bailouts

CNN, Slovenian PM: We’ll fix our own problems

 

US-embassy ALTVeč o projektu: Meta Analiza, predlogi in komentarji dobrodošli na info@metinalista.si.

Projekt je podprla Ameriška ambasada v Ljubljani“This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State.”

 

 

0 replies on “Zadnje zadolževanje je bilo res cenejše, ampak …”