Slovenija pravosodju nameni 2x več denarja kot je povprečje v EU

(foto: Šiško via Flickr)

resnicomer-100-180px“Slovenija za pravosodni sistem nameni 86,9 evra na prebivalca. Evropejci 41,7 v povprečju. Imate pa države v poročilu, ki namenijo 25 evrov. Mi pa plačamo 86 evrov, torej enkrat več, kot je povprečje v Evropski uniji.” Dr. Vinko Gorenak (SDS), poslanec Državnega zbora in nekdanji notranji minister (2012-2013), na 24. nujni seji Odbora za pravosodje v DZ RS, 4. junija 2013.

Resnicomer, s katerim ločujemo zrnje od plev, laži in manipulacij, ima 5 stopenj: 100 – IZJAVA DRŽI, 75 – izjava večinoma drži, 50 – izjava delno drži, 25 – izjava večinoma ne drži, 0 – izjava ne drži. Dodatno, šesto stopnjo, zaseda debela laž.

Dr. Gorenak se je med nastopom na Odboru za pravosodje skliceval na podatke Evropske komisije in njeno Poročilo o pregledu stanja na področju pravosodja, objavljeno 27. marca 2013. Navedeno poročilo temelji na predhodnem poročilu Sveta Evrope iz januarja 2013, ki za analizo uporablja podatke iz leta 2010. Obe poročili tako ocenjujeta uspešnost delovanja nacionalnih pravosodnih sistemov v državah članicah EU in pri tem primerjata podatke glede dolžine sodnih postopkov, količine rešenih zadev, števila sodnikov na prebivalca in tudi izdatkov, ki jih država nameni za delovanje pravosodja.

KOLIKO SREDSTEV SLOVENIJA NAMENI ZA PRAVOSODJE

Kot je razvidno iz omenjenih poročil Komisije in Sveta Evrope, Slovenija za pravosodni sistem nameni 86,9 evra na prebivalca, medtem ko je evropsko povprečje 41,7 evra na prebivalca. Z izdatki za pravosodje Slovenijo prekaša le Luksemburg z 94,9 evra na prebivalca, medtem ko na drugem koncu Litva, Latvija in Romunija za pravosodje namenijo le okoli 16 evrov na prebivalca (glej poročilo, str. 631).

(Datawrapper.de)
(Datawrapper.de)

V samem evropskem vrhu pa smo glede deleža javnih izdatkov, namenjenih delovanju pravosodja; Slovenija pravosodju nameni 1 % vseh javnih izdatkov, medtem ko je evropsko povprečje 0,44 % javnih izdatkov (Luksemburg je celo pod povprečjem; za pravosodje nameni le 0,28 % javnih izdatkov) (glej poročilo, str. 631).

(Datawrapper.de)
(Datawrapper.de)
(foto: Šiško via Flickr)
(foto: Šiško via Flickr)

DODATNO 

Kot uvod v izjavo, ki je predmet Meta Analize, je dr. Gorenak dejal, da je Slovenija na 4. najslabšem mestu v Evropi glede časa, ki ga sodišča porabijo za reševanje civilnih in gospodarsko pravnih zadev. Ta del pa je treba nekoliko popraviti, Slovenija je namreč 4. najslabša glede reševanja pravdnih civilnih in gospodarskih zadev (glej poročilo, str. 6). Glede reševanja vseh ne-kazenskih zadev (torej tudi izvršilnih, upravnih ipd.) pa je Slovenija med bolj uspešnimi v Evropi (glej poročilo, str. 6-7); čas reševanja ne-kazenske zadeve v Sloveniji je 180,4 dni, medtem ko je evropsko povprečje 249 dni (glej poročilo, str. 514 in 624-625).

Slovenija je nadpovprečna tudi v odstotku vseh rešenih ne-kazenskih zadev na leto; evropsko povprečje je 99 %, Slovenija pa na leto reši 99,8 % vseh ne-kazenskih zadev (glej poročilo, str. 514 in 625-626). Pri tem je pomenljiv tudi podatek, da smo Slovenci tretji v vrhu v EU, takoj za Avstrijci in Danci, po številu pravd, ki jih na leto vložimo na sodišče; povprečje EU je 11,3 tožbe na sto ljudi na leto, Slovenija pa ima na leto na sto ljudi kar 32,8 tožb; Luksemburg jih ima recimo le 0,5 (glej poročilo, str. 629).

(Raziskava Sveta Evrope je pokazala tudi, da učinkovitost sodstva ni neposredno povezana s količino sredstev, ki se nameni za pravosodje ali celo s številom sodnikov. V svojem priporočilu Sloveniji poročilo Sveta Evrope navaja, da je bolj kot spreminjanje višine sredstev, pomembno ustrezneje določiti način in postopek porabe finančnih sredstev (glej poročilo, str. 517). )

NAŠA OCENA

Dr. Vinko Gorenak je na 24. nujni seji Odbora za pravosodje dejal, da “Slovenija za pravosodni sistem nameni 86,9 evra na prebivalca. Evropejci 41,7 v povprečju”. To potrjujejo podatki Evropske komisije, na katere se je skliceval dr. Gorenak. Njegova izjava, da torej za pravosodje plačamo enkrat več kot je povprečje v EU, v celoti drži.

Napisala in raziskala: Ana Kastelec (MPU)

Uredila: Nataša Briški

Področje: pravosodje

 

Preberite tudi: Slovenija ima največ sodnikov na število prebivalcev v EU? Drži.

 

Uporabljeni viri:

RS Državni zbor, Odbor za pravosodje, 24. nujna seja (4. junij 2013)

European Commission, The EU justice scoreboard (27. marec 2013)

Evropa.gov.si, EU priporoča izboljšave v pravosodnem sistemu za krepitev rasti

Svet Evrope, The functioning of judicial systems and the situation of the economy in the European Union Member States (15. januar 2013)

 

US-embassy ALTVeč o projektu: Meta Analiza, predlogi in komentarji dobrodošli na info@metinalista.si.

Projekt je podprla Ameriška ambasada v Ljubljani“This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State.”

 

 

0 replies on “Slovenija pravosodju nameni 2x več denarja kot je povprečje v EU”