živinoreja

Pujski s planeta “Vime”

piše

Prašič (Sus scrofa) je precej nenavadna živalska vrsta. Je živalski posebnež, pa čeprav zaradi svoje vseprisotnosti običajno ne vzbudi pretirane pozornosti. In kaj ga…

krave

Več, hitreje, ceneje!

piše

Predstavljajmo si s soncem ožarjen pašnik nekje nad Bohinjem. V svežem alpskem zraku se pase čreda cikastega goveda. Kmet Janez nanje budno pazi in…