Tretji teden s tehnologijo manj težav

Foto: osebni arhiv avtorja.

Jutranja srečanja prek videokonference so postala naš vsakdan. Najprej se sestajamo v manjših skupinah, po predmetih oziroma aktivih, in usklajujemo učne vsebine in priprave ali iščemo primerne programe za izvedbo. Kasneje se dobimo še s celotno predmetno ali razredno stopnjo. Enkrat smo se srečali tudi vsi hkrati in si izmenjali mnenja, kako nam gre.

Še vedno je uporaba programov in spletnih storitev za nekatere težava, kar je razumljivo. Kljub možnosti uporabe učne tehnologije v šoli, vsi učitelji niso bili navdušeni nad uporabo in so dosegali učne cilje na bolj klasičen način. Tudi domača oprema učiteljev ni idealna, a se s tem, kar imajo, trudijo, smo pa marsikomu prejšnji teden poslali še dodatno opremo. Vsi na predmetni stopnji so opremljeni tudi z iPadi in lahko izkoristijo vse prednosti tablice. Glede na to, da bo delo na daljavo potekalo še dolgo, menim, da bo marsikdo potreboval še kakšen pripomoček.

Vsak dan se učimo, tako učitelji kot učenci. In tudi učitelji imajo svoje otroke, kar je potrebno pri delu in delitvi nalog upoštevati.

Na splošno pa učitelji ugotavljajo, da pouk teče in tehnologija deluje. Tudi učence smo tretji teden vprašali, kako jim gre. Po desetini zbranih glasov so zadovoljni s svojim delom; večina dela od tri in štiri ure na dan, večini pomagajo doma,  gibljejo se več kot uro na dan, večina pa si močno želi, da bi bilo vse čim prej tako kot prej. Zelo so zadovoljni z malico in s kosilom. Približno enako močno pogrešajo sošolce, učitelje in prijatelje z ulice.

Šestnajstim učencem smo v tretjem tednu (30.3. – 3.4. 2020) zagotovili računalnike, naslednji teden jih bomo verjetno vsaj še tolikim. Hitreje ne gre, ker je treba vsak računalnik pripraviti, niti vsi podarjeni ne ustrezajo delu s programi, ki jih uporabljamo.

Berem, da trenutno uporablja isti program za komunikacijo MS Teams 40 milijonov uporabnikov. Za delovni zvezek OneNote, ki ga imamo znotraj Teamsov, ni podatka, vsekakor pa je številka verjetno zelo podobna. Velika težava je sprotna sinhronizacija, kar rešujemo z ročno sinhronizacijo na začetku in koncu dela v OneNote. Zanimiv je tudi podatek, da se je prenos podatkov, ki ga zagotavlja Arnes, v prvem tednu podvojil. Promet znotraj EU se je moral resnično občutno povečati, če so pri Netflixu in YouTube zmanjšali kakovost slike, da so sprostili promet.

Kako bo s podatki na telefonih, bomo še videli. Približno polovica otrok dela z računalniki,  35 % otrok pa je izjavilo, da delajo samo na telefonu. Šele april bo pokazal, če bo količina prenosa ponudnikov mobilnih podatkov zadostovala za pouk na daljavo.

Tudi ponudnikoma šolskih rešitev na področju administracije, eAsistentu ali LoPolisu, se je zagotovo povečal promet za kar nekajkrat. Odkar so pri eAsistentu prenovili spletno učilnico Xooltime in pri LoPolisu spletno učilnico Novi LoPolis ugotavljamo, da dopoldne dela res veliko uporabnikov. Vsi ponudniki so zelo hitro odreagirali in v dveh tednih je bilo na spletu polno videovodičev in navodil za spletne konferenčne sisteme in spletne učilnice. Res veliko gradiva in izobraževanj za učitelje, vendar so morali oni hkrati tudi izvajati pouk.

Zdaj se je pokazalo, kako zelo dobro se je novim razmeram prilagodila nacionalna RTV. Poleg programa v živo je na razpolago ogromen arhiv oddaj, ki jih lahko v teh časih koristimo za izvedbo ali popestritev pouka.

Ta teden pričenjamo z novim urnikom, zmanjšali smo ga na tri predmete dnevno po pol ure – učitelj lahko te ure izkoristi za izvedbo lekcije, razgovor in pomoč učencem, preverjanje ali ocenjevanje. Na razpolago so še ure, ki jih prosto razporejajo dopoldne za individualni pouk, pomoč in druge dejavnosti. Izvedli bomo tudi prvi dan dejavnosti in sicer kulturni dan v obliki pouka na daljavo.

Še vedno pa z nekaj učenci svetovalna služba ne more navezati stika. Kot da so se s starši vred pogreznili v zemljo. Nekateri so te dni morda na popolnoma drugih lokacijah po Sloveniji, nekateri so verjetno tudi v tujini – tujci so šli domov in se ne javljajo. Po drugi strani pa smo ugotovili, da so nekateri  po cele dneve sami, ker je v Sloveniji z njimi ostal samo eden izmed staršev, ta ves dan dela, otrok pa se zaradi slabega poznavanja jezika trudi nekako vključiti v pouk ob pomoči naše svetovalne službe.

Če smo imeli na začetku vsi en velik problem, kako uporabiti tehnologijo in programe za pouk na daljavo, imamo sedaj kup manjših, ki jih rešujemo sproti – koliko je dovolj, kdaj je dovolj, katere vsebine izpeljati, kaj lahko izpustimo, kaj je s spletno varnostjo in mnogo drugih. Konca še ni na obzorju, zato bomo zagotovo marsikateri problem počasi razrešili.

0 replies on “Tretji teden s tehnologijo manj težav”