kmetijstvo

krave

Več, hitreje, ceneje!

piše

Predstavljajmo si s soncem ožarjen pašnik nekje nad Bohinjem. V svežem alpskem zraku se pase čreda cikastega goveda. Kmet Janez nanje budno pazi in…